Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Co s nevyužívanými objekty v kraji? Možnou cestu ukáže seminář o brownfields a greenfields

06. 11. 2015

Seminář „Brownfields a greenfields Libereckého kraje“ pořádá pod záštitou Víta Příkaského, člena rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Liberecký kraj. Akce se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu od 9.00 hodin v prostorách multimediálního sálu Libereckého kraje. Seminář vznikl ve spolupráci s ARR – Agenturou regionálního rozvoje a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Účast na semináři je bezplatná.

„Tento seminář pořádá Liberecký kraj pravidelně s cílem podpořit myšlenku revitalizace nevyužívaných objektů v kraji, které z mého pohledu představují velký rozvojový potenciál. Je zřejmé, že pro investory je z časového i finančního hlediska výstavba na tzv. zelené louce příznivější. Na druhou stranu revitalizace těchto objektů může mít velkou podporu veřejnosti, dané obce, situování lokality může být velmi zajímavé a pravdou je, že stavební řešení historického objektu má mnohdy své osobité kouzlo,“ uvedl Vít Příkaský.

Seminář bude rozdělen na dva bloky. První blok bude věnován databázi brownfields a greenfields Libereckého kraje. Budou představeny úspěšné projekty revitalizace lokalit brownfields a připravované projekty.

„Liberecký kraj také přistoupil k revitalizaci jednoho nevyužívaného historického objektu, a to bývalého sirotčince v Liberci, který bude počátkem roku 2016 využíván pro hospicovou péči. Prezentace k tomuto objektu nebude na semináři chybět,“ doplnil Příkaský. Další zajímavostí je představení metodiky Agentury CzechInvest k postupu a návrhu relevantních vztahů, potřebných pro realizaci typu spolupráce na úrovni municipalita – investor - PPP projekty pro regeneraci brownfieldů. „Tato metodika bude zcela jistě přínosná pro obce, které vlastní zajímavou lokalitu, mají zájem o investice, ale jejich cílem je možnost ovlivnění podnikatelského záměru. Řešením je cesta dlouhodobého pronájmu, který umožňuje nový občanský zákoník a tomuto tématu bude věnována prezentace pana Reichla z CzechInvestu,“ vysvětlil Vít Příkaský. 

Druhý blok bude věnován dotačním titulům, které jsou určeny pro lokality brownfields a greenfields (OPPIK, OPŽP a další). „Nové programové období přináší nové možnosti, které chceme souhrnně představit na semináři. Věřím, že si toto jedno velké téma najde své posluchače,“ doplnil Vít Příkaský.

Na seminář se můžou zájemci přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese: http://www.arr-nisa.cz/brownfields/, nebo na e-mail: brownfields@arr-nisa.cz

 

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215