Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Čtenář roku 2018 aneb Krajská vědecká knihovna v Liberci hledá svého nejmladšího čtenáře

29. 01. 2018

Jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat pro své děti v nejútlejším věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou.

„Když budete nejmenším dětem předčítat, povídat si s nimi nad knihou, učit je význam slov ve společnosti obrázkové knihy, zpívat si s nimi, uvidíte, jak velký rozdíl v košatosti slovní zásoby mezi nimi a dětmi, které takovou čtenářskou péči neprošly, zaznamenáte už při nástupu do školky. Mám s tím osobní zkušenost mnoho let zpátky u svých dětí. Kniha se dětem tímto způsobem stane samozřejmou součástí života,“ podotýká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.  Posilováním lásky ke knihám a ke čtení u svých dětí podporujete rozvoj čtenářské gramotnosti, slovní zásoby, verbálních schopností a fantazie – dovedností tolik potřebných pro jejich budoucí uplatnění v životě.

V rámci celostátní kampaně Březen – měsíc čtenářů, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků
a informačních pracovníků České republiky, se i letos bude volit nejlepší Čtenář/Čtenářka roku. Minulé ročníky byly ve znamení nejlepších čtenářských tatínků, rodin, babiček či třídních kolektivů. „Letos budeme hledat mezi dětmi a zvolíme nejmladšího čtenáře Krajské vědecké knihovny. Protože se jedná o ty nejmenší, kteří třeba ještě neumí číst, při hodnocení přihlédneme také k aktivitě rodičů a dalších členů rodiny,“ říká Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci.  

Vhodní adepti musí splňovat předem stanovená kritéria:

 • Pravidelné půjčování knih odpovídajících věku dítěte prostřednictvím rodičů (nejméně
  1x měsíčně).
 • Účast na akcích knihovny (akce pro odpovídající věkovou skupinu, spolu s rodiči nebo prarodiči…).

Při rozhodování mohou být zohledněna i další hlediska:

 • Nejmladší čtenář/čtenářka má v knihovně registrované další členy rodiny.
 • Knihovnu spolu s nejmladším čtenářem navštěvují rodiče, prarodiče či sourozenci.
 • Rodiče, prarodiče či sourozenci spolupracují s knihovnou (čtení, dílny…).

Do nominace nezapomeňte uvést:

 • Jméno a příjmení dítěte.
 • Adresu, příp. e-mail jednoho z rodičů.
 • Zdůvodnění nominace.
 • Nejste-li rodič, informace o Vás jako navrhovateli (jméno, e-mail).

Domníváte se, že právě Vaše dítko si zaslouží titul Nejmladší čtenář Krajské vědecké knihovny? Napište nám proč.  Své nominace na Nejmladšího čtenáře KVK můžete zasílat nejpozději do 28. února 2018 na e-mail: valterova@kvkli.cz. Zda svůj návrh doplníte o fotografii, necháme na Vašem zvážení. Setkání všech nominovaných se uskuteční 8. března v 10.00 hodin. Vítěz, který bude vybrán, bude dále reprezentovat naši knihovnu v soutěži Čtenář/Čtenářka roku 2018 v krajském kole.

Z krajských finalistů bude následně vybrán celostátní vítěz, kterému se dostane ocenění dne 4. dubna 2018 v rámci vyhlášení cen Magnesia Litera v Národním divadle v Praze.

 

Tisková zpráva Krajské vědecké knihovny v Liberci, autor: Michaela Valterová

 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302