Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Czech Digital Week představí české digitální vize budoucnosti. Účastní se ho i Liberecký kraj

01. 11. 2022

Jeden týden našlapaný rozmanitými akcemi jejichž společným jmenovatelem je téma digitalizace. Jeden týden věnovaný kybernetické bezpečnosti, příležitostem i limitům nových technologií, budoucnosti internetu či digitálnímu vzdělávání. Jeden týden odborných debat, nápaditých vizí a zapojení subjektů státní správy, komerční sféry i veřejnosti do víru dění. Nejen o tom bude Czech Digital Week, kterého se účastní Liberecký kraj skrze svou Agenturu regionálního rozvoje.

Akce probíhá v Česku poprvé, a to pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie a vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše. „Czech Digital Week jasně dokazuje, že digitalizace je svět, kde se pořád něco děje. A je jedno, jestli jste ze státní správy nebo z byznysu. Naopak často to jde vše ruku v ruce. A ta spolupráce mezi firmami a státem je zcela zásadní,” uvádí místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš a dodává: „Chceme touto akcí jasně ukázat, že digitální transformace není jen něco, o čem se jen mluví. Naše společnost skutečně prochází zásadní změnou a je potřeba držet krok s vývojem a hledět kupředu.”

Do programu Czech Digital Week se dostaly hned dvě akce pořádané v Libereckém kraji. První z nich je setkání zástupců kraje v čele s hejtmanem Martinem Půtou a členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace s Helenou Langšádlovou, ministryní pro vědu, výzkum a inovace. Ministryně bude hlavní tváří diskuze o globálních inovacích a jejich dopadu na Česko potažmo na náš region. Diskutující se zaměří také na téma tvorby přidané hodnoty, udržení konkurenceschopnosti a dobré životní úrovně v regionu za pomoci moderních technologií. Akce se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu na půdě Agentury regionálního rozvoje v Libereckém podnikatelském inkubátoru (Lipo.ink).

„Inovacím v Libereckém kraji věnujeme velkou pozornost dlouhodobě. Díky nim má naše ekonomika šanci produkovat vyšší přidanou hodnotou. V oblasti průmyslu, který živí většinu zaměstnanců v regionu, nás čekají bezesporu velké změny. Ty se neobejdou bez podpory lidí s inovativními nápady a také bez firem, které jsou tady doma a mají vazby k místu, kde podnikají,” popisuje hejtman Libereckého kraje Martin Půta, proč je pro budoucnost regionu téma inovací důležité.

Druhým příspěvkem Libereckého kraje do programu Czech Digital Week je soutěž pro žáky osmých a devátých tříd základních škol Business Talent konaná pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje Dana Ramzera v otevřené dílně iQFABLAB libereckého science centra iQLANDIA. Soutěž propojuje školy a jejich žáky s moderními technologiemi a trendy. Ukazuje jim, že technické obory jsou dnes daleko více spojené s IT, než kdysi a že za pomoci počítačem řízených strojů lze vyrobit úžasné věci. Letošním zadáním soutěže je vytvořit pomůcku pro zdravotně postižené, která usnadní každodenní rutinu, pro nás běžnou, pro postižené mnohdy složitou, nebo neřešitelnou. Třetí kolo soutěže, které připadá rovněž na čtvrtek 3. listopadu navštíví se svou delegací ministryně Helena Langšádlová.

„Moderní informační technologie začínají být klíčovým know-how pro většinu průmyslových odvětví. Liberecký kraj je v dynamice růstu ICT za poslední dekádu na prvním místě v republice. To nás těší a zároveň zavazuje k další podpoře aktivitami sahajícími například až k žákům základních škol,” dodává Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

***

Návštěva Heleny Langšádlové v Libereckém kraji a žákovská soutěž Business Talent 2022 jsou realizovány v rámci projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016369.

Smart Akcelerator II Libereckého kraje realizuje ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o. a je financován z prostředků Evropské unie, MŠMT a Libereckého kraje.

Anna Vašková
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516