Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

D.R.A.K. pomůže dětem s přípravou na budoucí povolání. Startuje projekt na pomoc rodinám dospívajících dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

22. 01. 2018

Občanské sdružení D.R.A.K. otevírá nový tříletý projekt ,,Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“ reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_ 037/0004417  zaměřený na žáky 7., 8. a 9. tříd. Jeho cílem je žáky především motivovat, podpořit v přípravě na další studium, a tím přispět k jejich budoucímu uplatnění na trhu práce.

„Praxe ukazuje, že čím dříve se dospívající děti se speciálními vzdělávacími potřebami začnou seznamovat s trhem práce a jeho možnostmi, tím větší je šance, že budou moci v dospělém věku pracovat v oboru, který je baví,“ komentuje hlavní úmysl projektu Lenka Bobvošová z občanského sdružení D.R.A.K.

Všechny aktivity projektu budou poskytovat podporu především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zároveň ale i jejich spolužákům a kamarádům. Část aktivit bude probíhat v rámci výuky formou exkurzí nebo projektových dnů, část ve volném čase prostřednictvím nejrůznějších workshopů, kroužků, ale i při doučování.

Celý projekt zabezpečí tým složený z odborníků, konkrétně v zastoupení speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, ergoterapeuta a psychologa, který bude v úzké součinnosti s rodiči, pedagogy školy a případně dalšími odborníky.

V projektu jsou již zapojené 3 základní školy v Liberci – ZŠ Ostašov, ZŠ Na Výběžku a ZŠ při Jedličkově ústavu. Projektové aktivity jsou pro děti, rodiče, učitele a veřejnost poskytovány zdarma.

 

Bc. Lenka Bobvošová
terénní sociální pracovník
koordinátor sociální služby Terénní programy

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5

E-mail: bobvosova@sdruzenidrak.org

 

EU_OPVVaV_MSMT

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624