Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Další kolo příjmu žádostí pro lesnické dotace z Programu rozvoje venkova zahájeno

28. 02. 2008
[id:6185|autor:Mgr. Matoušová Barbora|email:barbora.matousova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 327|mobil:|aktualizace:]

Od 26.2. do 17.3.2008 probíhá 3. kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Subjekty z Libereckého kraje žádosti podávají na pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové, Ulrichovo nám. 810. V tomto kole jsou otevřeny i některé dotace pro vlastníky lesů:

Obnova lesnického potenciálu po kalamitách

Vlastníci lesů mohou žádat o dotace na obnovu lesních porostů, pokud byly poškozeny kalamitou. Proplacena mohou být opatření, která byla provedena po 1.1.2007. Je tedy možno žádat zpětně. Posouzení, zda se skutečně jedná o kalamitu, provede na žádost vlastníka lesa Lesní ochranná služba.

Neproduktivní investice v lesích

Jedná se o opatření, která zvyšují rekreační využitelnost lesů. Jde např. o stavbu a značení stezek, cyklostezek, instalaci informačních tabulí, zábradlí, oplůtků, stavby vyhlídek, přístřešků, drobných parkovišť apod. Může být pokryto až 100% nákladů včetně projektu. Jedná se o opatření atraktivní zejména pro obce. Pokud obec není významným vlastníkem lesa, doporučujeme místně spolupracovat se s.p. Lesy ČR, neboť i ten může být příjemcem těchto dotací.

Předpokládá se, že uvedená opatření budou otevřena i v následujících letech.

Mgr. Matoušová Barbora
barbora.matousova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 327

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Youtube

SoundCloud

Nejbližší akce