Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Další ocenění pro Liberecký kraj

19. 09. 2012

Náměstek hejtmana Vít Příkaský (ČSSD) převzal dnes v budově Vysoké školy ekonomické v Praze ocenění pro Liberecký kraj. Na základě výsledků studie zaměřené na socioekonomický rozvoj krajů ve v letech 2008-2012 se Liberecký kraj umístil na vynikajícím druhém místě.

 „Je to v poměrně krátké době již druhé oceněné pro Liberecký kraj. V první, červnové části studie MasterCard česká centra rozvoje 2012, kterou zpracovával tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze, to byla cena za nejkomplexnější systém veřejné dopravy a nyní nás stejný tým ocenil druhým místem v rámci všech krajů ČR za největší posun v socioekonomickém rozvoji v posledních pěti letech,“ podotknul náměstek hejtmana Příkaský.

Do analýzy bylo zahrnuto všech 14 krajů. Hodnocení bylo zpracováno jednotnou metodikou na základě dvanácti ekonomických a sociálních ukazatelů.

 

Studie MasterCard: Liberecký kraj vykazuje druhý nejlepší socioekonomický růst v ČR 

Společnost MasterCard přichází s výsledky již 5. ročníku unikátní studie MasterCard česká centra rozvoje, kterou tradičně zpracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. V letošním roce se během první části projektu odborníci zaměřili na systémy veřejné dopravy v krajích, v druhé části se zabývali celkovým socioekonomickým rozvojem měst a krajů mezi lety 2008 a 2012. V žebříčku se na druhém místě umístil Liberecký kraj, který zabodoval zejména posilováním znalostní ekonomiky regionu a zvyšující se vzdělanostní úrovní obyvatel.

 

Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Sdružením CZECH TOP 100 zveřejnila výsledky druhé letošní části unikátního projektu MasterCard česká centra rozvoje. Tentokrát se studie zaměřila na socioekonomický rozvoj ve všech 14 krajích a krajských městech. Největší socioekonomický posun zaznamenaly v uplynulých čtyřech letech Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský kraj. Mezi krajskými městy dosáhla nejpříznivějšího vývoje Ostrava následovaná Karlovými Vary a moravskou metropolí Brnem.

 

Liberecký kraj        

Tento region patří k nejmenším krajům České republiky, a to jak rozlohou, tak i počtem obyvatel. Liberecký kraj má převážně průmyslový charakter, v minulosti spojovaný zejména s textilním průmyslem, výrobou skla a bižuterie. V současnosti dominuje automobilový průmysl a aktivity s ním spojené. Chráněná území pokrývají téměř třetinu rozlohy kraje a podíl zemědělství je zde nejnižší v ČR. Kraj má dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu díky přírodním podmínkám, zejména v oblasti Krkonoš a Jizerských hor. „Letošní studie naznačuje pokles ekonomické aktivity v Libereckém kraji. Došlo zde k nejvyššímu relativnímu poklesu plátců DPH i počtu obchodních společností v České republice. Na druhé straně však došlo k nejvyššímu relativnímu nárůstu podílu vysokoškoláků na zaměstnaných (o 69 %). V kraji navíc poklesla kriminalita - jak celková, tak závažná. Nejvíce zde také rostla plocha nových bytů, okomentoval výsledky Libereckého kraje v průzkumu Ing. Milan Damborský, Ph.D., zástupce ředitele Střediska regionálních a správních věd VŠE a odborný asistent Katedry regionálních studií Vysoké školy ekonomické, vedoucí zpracovatelského týmu studie MasterCard česká centra rozvoje.

Liberecký kraj se umístil na druhém místě socioekonomické studie a zaznamenal tak za poslední čtyři roky velký posun. Region vykazuje ve sledovaném období 2008 až 2012 sedmý nejnižší relativní nárůst nezaměstnanosti, s absolutní hodnotou (9,3 %) má nezaměstnanost pátou nejvyšší. Byl zde zaznamenán i třetí nejnižší relativní nárůst počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo. Liberecký kraj dosáhl ve sledovaném období nejvyššího nárůstu (1,69) podílu vysokoškolsky vzdělaných na zaměstnaných. Na druhé straně se region vyznačuje nejnižším nárůstem plátců DPH (0,96), v absolutní hodnotě pak má šestou nejnižší hodnotu. Pokud jde o počet obchodních společností, vykázal kraj nejnižší nárůst v České republice. Liberecký kraj dosáhl čtvrtého největšího snížení relativního počtu trestních činů, za uplynulý rok zde však byla hodnota kriminality (1,47) největší ze všech krajů ČR.  

„Velmi mě těší, že se Liberecký kraj umístil na druhém místě hned za dobře se rozvíjejícím Ústeckým krajem. Je vidět, že obyvatelé i vedení Libereckého kraje odvádí dobrou práci, která přináší své ovoce. Věřím, že základem tohoto úspěchu je i krajská podpora podnikatelské sféry a spolupráce Libereckého kraje s veřejnými i soukromými vysokými školami. Svůj díl má na tomto úspěchu jistě i čerpání evropských fondů prostřednictvím regionálních operačních programů, kde je Liberecký kraj mezi subjekty využívající operační programy na druhém místě,“uvedl Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje.

 

Liberec

Na celkovém osmém místě se v letošním průzkumu umístil Liberec. Město si udrželo poměrně vysoký počet stavebních povolení a ohlášení (v porovnání s rokem 2008) a může se pyšnit nejvyšším relativním nárůstem velikosti nových bytů. Naopak zde lze sledovat relativně nízký nárůst počtu obchodních společností a dokonce pokles počtu plátců DPH oproti ostatním krajským městům. Liberec také zaznamenal pátý nejvyšší relativní nárůst míry nezaměstnanosti ve sledovaném období, v absolutní hodnotě (8,7 %) má nezaměstnanost šestou nejvyšší.  

„Město Liberec se neustále vyvíjí a posiluje se i role Liberce jako univerzitního města. Široká je také nabídka jeho služeb. Jako první v České republice například Liberec zavede multifunkční kartu, která v sobě spojí platební aplikace s použitím karty dopravní. Do budoucna však může taková karta poskytnout řešení i pro další oblasti - např. vyplácení nejrůznějších dávek poskytovaných regionem, parkovné, aplikace propojené se zdravotnictvím atd.,“ říká Eva Kárníková, obchodní ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard Europe v České republice a Slovensku.

 

Celkové výsledky

Index socioekonomického vývoje v letech 2008 – 2012 v jednotlivých krajích

Pořadí

Kraj

Hodnota indexu

Nadprůměrně se rozvíjející kraje

1.

Ústecký kraj

94,29 %

2.

Liberecký kraj

90,29 %

3.

Moravskoslezský kraj

90,14 %

4.

Karlovarský kraj

89,84 %

Průměrně se rozvíjející kraje

5.

Pardubický kraj

88,37 %

6.

Praha

87,38 %

7.

Olomoucký kraj

87,36 %

8.

Plzeňský kraj

87,19 %

9.

Jihočeský kraj

86,52 %

10.

Středočeský kraj

86,00 %

Podprůměrně se rozvíjející kraje

11.

Jihomoravský kraj

85,99 %

12.

Královéhradecký kraj

85,44 %

13.

Kraj Vysočina

84,26 %

14.

Zlínsky kraj

83,16 %

Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012

 

Index socioekonomického vývoje v letech 2008 – 2011 v jednotlivých krajských městech

Pořadí

Město

Hodnota indexu

Nadprůměrně se rozvíjející krajská města

1.

Ostrava

93,01 %

2.

Karlovy Vary

92,26 %

3.

Brno

87,19 %

4.

Ústí nad Labem

87,17 %

Průměrně se rozvíjející krajská města

5.

Jihlava

85,94 %

6.

Praha

85,17 %

7.

České Budějovice

84,83 %

8.

Liberec

84,51 %

9.

Pardubice

84,12 %

Podprůměrně se rozvíjející krajská města

10.

Zlín

83,45 %

11.

Plzeň

82,91 %

12.

Olomouc

81,15 %

13.

Hradec Králové

78,35 %

Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012

 

Kompletní výsledky a metodiku projektu naleznete v přiložené brožuře.

Více informací o projektu najdete na www.centrarozvoje.cz

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624