Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Další opravené úseky krajských silnic ocení řidiči ve Zdislavě a v Jablonném v Podještědí

27. 11. 2015

Zrekonstruované silnice ve Zdislavě a v Jablonném v Podještědí se ve čtvrtek 26. listopadu dočkaly svého oficiálního otevření. Obě dokončené stavby jsou ve vlastnictví Libereckého kraje a financované z ROP Severovýchod.

Práce na silnici III/27243 ve Zdislavě zahrnovaly zejména rekonstrukci opěrné zdi. Ta byla ve špatném stavu, podemletá a za hranicí životnosti. Nově vybudovaná opěrná zeď v délce cca 500 metrů nahrazuje původní konstrukci za železobetonovou s kamenným obkladem. V horní části bylo osazeno ocelové zábradelní svodidlo a na závěr se pracovalo na obnově povrchu vozovky. Stavbu za 29,7 mil. Kč včetně DPH na základě výběrového řízení provádělo Sdružení SaM – Firesta.

Pohodlněji se už jezdí také řidičům po silnici III/27015 v Jablonném v Podještědí, kde probíhala rekonstrukce v délce 750 metrů, a to od křižovatky se silnicí III/27014 do Jablonného na křižovatku s ulicí Švermova u vlakového nádraží. Původní poškozenou komunikaci nahradila zbrusu nová a částečně rozšířená. Kromě modernizace silnice byl vybourán původní a následně postaven nový most pod železničním podjezdem. Práce také zahrnovaly rekonstrukci odvodnění a krajnic. Zhotovitelem stavby s celkovými náklady 14, 6 mil. Kč včetně DPH byla na základě výběrového řízení společnost Skanska.

„Věřím, že právě dokončené stavby zase zlepšily pohled veřejnosti na krajské silnice a řidiči opravené úseky ocení. V letošním roce do rekonstrukcí silnic investujeme nejvíce finančních prostředků v historii kraje. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Libereckého kraje na opravy silnic šlo 235 mil. Kč, dalších 300 mil. Kč z evropských fondů a přibližně 450 mil. Kč z povodňových dotací,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který se slavnostního otevření obou nově zrekonstruovaných silnic zúčastnil. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624