Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Datový portál Libereckého kraje nabízí pedagogům pomocnou ruku

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 14. 09. 2023 16:35
  • Rozvoj

Sdílet článek

Práce s daty nebo kritické myšlení, to jsou dovednosti, které mohou nově získat žáci a studenti škol v regionu díky pilotnímu projektu Datového portálu Libereckého kraje. V současnosti se na něm nachází přes 250 grafů a infografik, postupně také přibývají první sady otevřených dat.

Široké portfolio datových sad týkajících se místa, ve kterém žáci a studenti žijí, vybízí pedagogy k zapojení do hodin. Výuka využívající konkrétní data s jasným původem podporuje rozvoj všech základních kompetencí žáků a studentů. Patří mezi ně kritické myšlení, práce se samotnými daty a s jejich zdroji, stanovování a ověřování hypotéz nebo programování. U každé sady je na Datovém portálu uvedeno, z jakého zdroje data pochází a k jakému termínu jsou platná.

Jak ale nalákat mladé k objevování a vyvolat v nich zájem o porozumění širších souvislostí? Nabízíme recept, jak přenést data do hodin, na cvičení, do zadání samostatných prací nebo do projektových dnů. Kreativitě a vlastním postupům se však meze nekladou.

Žákovské a studentské práce na zadané téma

Začleňte do zadání samostatné žákovské nebo studentské práce požadavek na využití dat nebo grafů. Docílíte tím kvalitnějších výstupů postavených na validních datech. Své žáky a studenty naučíte pracovat se zdroji a umět je samostatně interpretovat.

Skupinová práce na zadané téma

Zadejte skupinovou práci s daty a grafy. Cílem může být vyhledání konkrétních dat, jejich interpretace a prezentace výstupů před spolužáky ve formě referátu. U žáků středních škol nebo studentů vysokých škol přichází v úvahu hlubší práce se zdroji, hledání širších souvislostí a podobně.

Matematické, fyzikální a statistické příklady

Využijte datové sady kraje, okresů nebo obcí v zadáních matematických a statistických příkladů. Při práci s konkrétními daty získají žáci a studenti silnější motivaci přijít věcem “na kloub”. Vedle učení matematiky a statistiky jim jako bonus předáte širší přehled o místě, ve kterém žijí, o jeho silných stránkách i problémech.

Programování aplikací

Pracujte s otevřenými daty v hodinách informatiky a programování. Zadejte studentům tvorbu jednoduchých webových nebo mobilních aplikací, které mohou sloužit všem občanům kraje.

Diskuze o zdrojích dat a dezinformacích

Vyvolejte diskuzi o zdrojích dat, mluvte se žáky a studenty o důvěryhodnosti těchto zdrojů, nechte je interpretovat jejich významu, ukažte jim důsledky vytržení dat z kontextu. Nenásilnou formou je tak dovedete k pochopení, jak fungují dezinformace a co mohou všechno způsobit.

Projektové dny

Využijte data k představení problematiky různých oblastí života v Libereckém kraji. Zadejte žákům a studentům projekt, jehož cílem bude zlepšení života v kraji v jimi vybrané oblasti. Do projektového dne zapojte místní aktéry, radnici, obecní úřad či další místní instituce. Všem zainteresovaným tak pomůžete budovat vztah k místním komunitám i k místu samotnému.

„Možnost čerpat krajská data z jednoho místa je jedním z velkých přínosů datového portálu pro veřejnost a instituce v kraji, školy a univerzity nevyjímaje. Věřím, že se především mladí lidé a progresivní učitelé chopí této příležitosti a data využijí pro dobrou věc, říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, a dodává, že již dnes z portálu čerpá adresy a otevírací doby lékařských pohotovostí pro děti a dospělé mobilní aplikace Záchranka. „Dostupnost dat krok po kroku zlepšuje život obyvatel v regionu ať už napřímo nebo třeba tím, že místní samosprávy dostávají šanci se kvalifikovaněji a transparentněji rozhodovat.

logo

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky