Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Delegace z Libereckého kraje včele s hejtmanem se v Bruselu zúčastní Evropského týdne regionů a měst - Open Days

02. 10. 2009
[id:8850|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Na čtyřdenní návštěvu Bruselu u příležitosti Open Days a zasedání Výboru regionů odlétá 5. října delegace Libereckého kraje včele s hejtmanem Stanislavem Eichlerem. Spolu s ním se akce zúčastní náměstek hejtmana Vít Příkaský, radní Zdeněk Bursa, Jaroslav Podzimek a Pavel Petráček.

Jedná se každoročně o největší akci v oblasti regionální politiky organizovanou Výborem regionů a Evropskou komisí. Letos (od 5. do 8. října) se koná již 7. ročník, v rámci kterého se do Bruselu sjedou místní a regionální politici stejně jako odborníci, pro které je připraveno přes 120 konferencí, seminářů a setkání.

V čele delegace Libereckého kraje bude hejtman  Stanislav Eichler. Ten se nezúčastní jen seminářů a konferencí, ale i plenárního zasedání Výboru regionů.

„Rada EU schválila nominace nových členů Výboru regionů minulý týden. Mezi nimi je i  hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler. Ten se tudíž bude moci již během Open Days plně zapojit do práce tohoto poradního orgánu. V Bruselu bude dvakrát zasedat plénum VR (v pondělí a ve středu) a jeden den rovněž politické frakce. Hejtman rovněž bude v budoucnu zapojen do práce odborných komisí VR – konkrétně do komise pro hospodářskou a sociální politiku (ECOS),“ vysvětlil Pavel Branda, vedoucí Zastoupení LK v Bruselu.

Hlavními tématy letošních Open Days jsou: oživení růstu skrze inovace v evropských regionech a městech, klimatické změny, meziregionální spolupráce a hodnocení politiky soudržnosti vč. Debaty o jejím budoucím směřování.

 

Výbor regionů

 

Přibližně dvě třetiny právních předpisů EU provádějí místní a regionální samosprávy členských států. Výbor regionů byl založen roku 1994 s cílem poskytnout zástupcům místních samospráv možnost vyjadřovat se k obsahu těchto právních předpisů. VR každý rok organizuje pět plenárních zasedání, na kterých jeho 344 členů hlasuje o zprávách neboli stanoviscích, jež jsou vydávány k navrhovaným právním předpisům. Evropská komise, která dává podnět k tvorbě právních předpisů EU, a Rada ministrů, která je zodpovědná za stanovení konečného obsahu právních předpisů (obvykle společně s Evropským parlamentem), jsou povinny konzultovat VR v celé řadě oblastí politik včetně životního prostředí, zaměstnanosti a dopravy. Lisabonská smlouva úlohu Výboru regionů ještě více posílí. V budoucnu bude muset být Výbor konzultován Evropským parlamentem ve všech důležitých otázkách týkajících se regionů a obcí. Může se také obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

 Za asociaci krajů byli jmenováni primátor Prahy Pavel Bém a hejtmani, Roman Línek, Stanislav Eichler, Josef Novotný, Jana Vaňhová, Jaroslav Palas a Jiří Zimola.

 

 

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302