Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Den s vědou a technikou na Gymnáziu v České Lípě se povedl

09. 01. 2013

 

Na Gymnáziu v České Lípě se v závěru loňského roku uskutečnila zajímavá akce na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na škole.

Žáci od primy po kvartu absolvovali v tento den výuku velmi netradičně. Do školy přijeli studenti a učitelé z různých fakult Technické univerzity v Liberci s osmi typy různých tematických programů orientujících se na nejmodernější technologické postupy a výsledky vědeckého bádání. 

„Studenti se v průběhu dopoledne seznámili například s principy optických bezkontaktních 3D skenerů a využitím digitalizace v praxi. Populárně naučným způsobem jim byly předvedeny funkce 3D tiskáren a jejich reálné využití,“ uvedla ředitelka školy Lenka Řebíčková.

Účastníci rovněž shlédli videa mnoha unikátních technologií výroby technikou 3D  tisku.  Zážitkem pak byly demonstrace modelů neuvěřitelných tvarů a konstrukcí, které lze vyrobit pouze těmito postupy.

Seznámili se také se základními principy „nanosvěta“. Při této hodině absolvovali různé pokusy s balónky. Zajímavý byl i demonstrační pokus například s bonbony mentos, dietní coca-colou, ale i s dalšími materiály. Žáci získali též poznatky z oblasti technologického programování.

V programu moderní textilní techniky mohli otestovat svou zručnost a šikovnost, program textilní materiály byl zaměřen na to, jak je možné vyrobit nanovlákno na nanokolovratu. Nové poznatky získali žáci i v tématech mikrobiologie nebo intermetalika a geopolymery.

V rámci jednotlivých programů nechyběly ani soutěže o zajímavé ceny.

„Den s vědou ukázal žákům vědu a techniku jako zajímavé oblasti, kde mohou v budoucnu najít své perspektivní uplatnění,“ uzavřela ředitelka.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588