Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Desítky kilometrů silnic a mostů dostanou v kraji v nový kabát

Desítky kilometrů silnic a mostů dostanou v kraji v nový kabát

[24702|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/ilfoto_77c1c638ab.jpg]

29. 02. 2008
[id:6195|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Dne 25. února 2008 se v sále zastupitelstva Libereckého kraje uskutečnilo 8. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

Důležitým, lze říci i stěžejním bodem programu zasedání bylo schválení projektů z 1. kola výzvy, které bylo zaměřeno na oblast podpory 1.1. - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Kraje – vlastníci silnic II. a III. třídy měli k dispozici období od 17. září 2007 do 15. listopadu 2007, kdy mohli své projektové záměry předkládat. Ke konečnému termínu jich bylo na Územní odbory realizace programu v Hradci Králové, Pardubicích a Liberci shromážděno celkem 24.

Alokace ze strukturálních fondů na tuto výzvu činila téměř 1,124 mld. Kč. „Díky této částce a zajímavým projektům můžeme realizovat cíle, které jsme si stanovili. Modernizace a rekonstrukce silnic a zvýšení kvality dopravního spojení v našem regionu je nezbytně nutná,“ podotkl předseda Regionální rady Rostislav Všetečka. Celkovou alokaci se podařilo vyčerpat téměř beze zbytku. Výbor schválil 23 projektů, jenž úspěšně prošly hodnotícím procesem a požadují bezmála 1,119 mld. Kč ze strukturálních fondů.

Na základě vybraných projektů bude v Královéhradeckém kraji rekonstruováno 10 mostů a zrekonstruováno přes 36 km silnic. V Libereckém kraji je k rekonstrukci připraveno skoro 24 km silnic, 4 mosty a modernizovány budou též dvě křižovatky. V Pardubickém kraji se projekty zaměří na modernizaci či výstavbu téměř 12 km silnic.

Důležitou a diskutovanou součástí zasedání bylo projednání plánů jednotlivých výzev. „Žadatelé se velmi často dotazují právě na další plánované výzvy pro rok 2008, proto považujeme uveřejnění orientačního plánu výzev za správný a užitečný krok,“ upřesnil místopředseda Regionální rady Roman Línek. „Dle plánu nás v dubnu a dále čekají další kola výzev, která se zaměří mimo jiné na možnost předkládání projektů pro rozvoj podnikatelského prostředí, či záležitosti rozvoje dopravní obslužnosti území,“ dodal Línek.

V souvislosti s výzvami sleduje Regionální rada poptávku na regionálním trhu po jednotlivých oblastech podpory. V případě, že je v určité oblasti poptávka znatelně vyšší, je možno na danou oblast podpory přesunout více finančních prostředků, než bylo původně v plánu. „Naší vizí a cílem je efektivně rozdělit prostředky tak, aby jejich rozložení naplnilo očekávání všech a nedocházelo k nedostatkům, či přebytkům,“ poznamenal člen Výboru Regionální rady za Liberecký kraj Jaroslav Švehla. Na základě zmíněných skutečností Výbor oznámil, že alokace finančních prostředků určená pro oblast podpory 2.1. (Rozvoj regionálních center) a 2.2. (Rozvoj měst) může být změněna na základě výsledků druhé výzvy, která probíhá do konce března.

 


Mgr. Zdeněk Semorád ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Velké náměstí 1, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 510 177 fax: +420 495 581 719 www.rada-severovychod.cz z.semorad@rada-severovychod.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Youtube

SoundCloud

Nejbližší akce