Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dětské centrum Liberec se připravuje na legislativní změny v oblasti péče o děti do 3 let

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 08. 07. 2024 14:40
  • Sociální

Sdílet článek

Dětské centrum Liberec – významné zdravotnické zařízení v regionu, které pečuje o děti do tří let – se nyní připravuje na legislativní změny. Ty budou mít významný dopad na provoz zařízení. Konkrétně se jedná o návrh zákona, který s účinností od 1. ledna 2025 znamená zákaz umísťování dětí mladších 3 let do ústavních zařízení. tet

„Dětské centrum Liberec se na tyto změny připravuje již od roku 2020. Vznikl plán pro transformaci Dětského centra Liberec, který schválila krajská rada v září roku 2022. Ten kromě podrobného popisu stávajících služeb obsahuje i cíle, kterých chce organizace dosáhnout. Počet dětí v dětském domově se postupně přirozeně snižoval díky zřízení institutu přechodné péče, kdy péči o novorozené děti začali zajišťovat přechodní pěstouni. V roce 2022 tak mohla být v původních prostorách kojeneckého oddělení zřízena dětská skupina Broučci, která poskytuje službu péče o dítě ve skupině. Od ledna 2024 organizace nově nabízí i sociální službu denní stacionář pro děti se zdravotním postižením. I ta je poskytována v prostorách, které v minulosti sloužily dětem z dětského domova, a je aktuálně využívána hlavně rodinami s dětmi s poruchou autistického spektra,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek pro resort sociálních věcí.  

Od ledna 2024 dětský domov provozuje pouze jednu rodinnou skupinu pro tři děti se zdravotním znevýhodněním, které jsou připravovány na přechod do jiného typu péče. Pokud se nepodaří zajistit náhradní rodinnou péči do ukončení činnosti dětského domova k 30. září 2024, budou děti přemístěny do vhodných ústavních zařízení.

Po ukončení činnosti dětského domova budou uvolněné prostory využity k rozšíření služeb denního stacionáře. Současná kapacita denního stacionáře je 6 dětí, po rozšíření bude navýšena o 5 míst na celkových 11 míst. Organizace bude i nadále provozovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek, které poskytuje azyl dětem v krizových situacích. Provoz zdravotní ambulance zůstane beze změn. V lednu 2023 byla nabídka služeb rozšířena o sociální službu sociální rehabilitace, která pomáhá rodičům posilovat jejich rodičovské kompetence.

„Dětské centrum Liberec tak i nadále pokračuje v péči o děti a rodinu v Libereckém kraji, přičemž se přizpůsobuje novým podmínkám a transformuje své služby tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám regionu. Zajištění kvalitní péče a podpory pro děti a jejich rodiny zůstává hlavním cílem organizace,“ dodala ředitelka Dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky