Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dětský domov v Jablonném má novotou zářící historické schodiště

Dětský domov v Jablonném má novotou zářící historické schodiště

[33899|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/novy_falkenburk_1d10974a09.jpg]

27. 08. 2009
[id:8619|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Statutární náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová a náměstek hejtmana pro školství Radek Cikl ve středu 2. září v  15 hodin slavnostně se starostkou města Vlastou Dozorcovou otevřou  rekonstruované  historické schodiště v Dětském domově  v Jablonném v Podještědí, který sídlí v bývalém zámku Nový Falkenburk.  V první etapě oprav opěrných zdí bylo také kompletně zrekonstruováno hlavní historické schodiště za cca 7 miliónů  Kč.

„Byla to  složitá práce, kterou jsme vykonali za dobré  součinnosti památkářů, ale domnívám se, že se všem zúčastněným  velmi povedla,“  zhodnotil ředitel DD Vlastimil Faltýnek.

Dětský domov  sídlí od roku 1966 v krásném zrekonstruovaném zámečku na okraji města Jablonného v Podještědí.

„Žije v něm 48 dětí ve věku od 3 let do 20 let. Jeho účelem je výchova a vzdělávání dětí a jejich postupné začlenění do běžné společnosti. Součástí tohoto dětského domova je i Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Hvězdička“, kde jsou děti, které se ocitly v krizové situaci. Tuto řešíme společně ve spolupráci s péčí o dítě a samotnými rodiči,“ doplnil ředitel. 

Na místě dnešního zámku snad stála tvrz, která zanikla již před 15. stol. V 16. stol. (1565 – 1572) zde nechal Jindřich Berka z Dubé postavit malou dvoukřídlou kamennou tvrz s věžičkou. Tato tvrz či zámek byly s největší pravděpodobností z části zastavěny do nové budovy zámku. V roce 1718 se stal majitelem panství Jan Pachta z Rájova a jeho potomci v polovině 18. stol. přestavěli budovu zámku v barokním slohu. Později ve 2. polovině 19. stol. zámek pustl a dokonce složil jako sýpka. Až v roce 1901 koupil zámek liberecký továrník Mořic Liebieg, který provedl ne příliš citlivé úpravy exteriéru i interiéru zámku, jak se nám téměř dochovaly dodnes.

Dnes je zámek v majetku Libereckého kraje a sídlem dětského domova.

Současný vzhled zámku je z poslední pseudobarokní úpravy provedené na začátku 20. století. Zámek je tvořen jednokřídlou dvouposchoďovou budovou obdélníkového tvaru. V průčelí nad hlavním vchodem je trojúhelníkový štít zdobený vázami. Nad mansardovou střechou zdobí zámek nevelká věžička. Zámek obklopuje park.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302