Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Diskuse o budoucnosti venkova

07. 10. 2005
[id:3209|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Tento týden se v Proseči pod Ještědem za účasti poslanců Tomáše Hasila a Ing. Libora Ježka, členů Rady Libereckého kraje, starostů, zástupců MZe, MMR a místních akčních skupin Libereckého kraje diskutovalo o budoucnosti venkova. Pod záštitou Radima Ziky, náměstka hejtmana pověřeného vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky uspořádala Místní akční skupina Podještědí fórum „Venkov 2005 – 2006“. V rámci diskuse pak její zástupci prezentovali již realizované projekty, které vznikly na základě finančních dotací z Programu LEADER ČR 2004 – 2005. Byl to například nákup mechanizace pro údržbu krajiny, oprava opláštění skladovacího objektu či zlepšení služeb pro veřejnost. Celkový počet realizovaných projektů dosáhl deseti a výše dotací se vyšplhala na téměř sedm milionů Kč. Radim Zika, který forum zahajoval zmínil aktuální problematiku regionálního operačního programu. Žadatelem o podporu projektu by podle něho měl být kraj či obec, pak se zvyšuje šance na získání významných finančních dotací z programů EU. „Čeká nás také velká diskuse o tom, jak získané finance využít. Z již probíhajících jednání je zřejmé, že pohled místních samospráv a zemědělců se v tomto liší a zřejmě nebude lehké najít společný konsenzus,“ řekl Radim Zika. Při této příležitosti také znovu vyzval starosty, aby se vyjádřili k zásadám Programu obnovy venkova Libereckého kraje tak, aby jej bylo možné upravit dle skutečných potřeb příjemců.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302