Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Nenechte si ujít velkolepý festival Léto na vyhlídce, který se koná na střeše krajského úřadu od 19. do 21. června.

Více informací
Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dluh za chybu ve výběrovém řízení Liberecký kraj soudně vymáhat nebude, s viníkem se dohodl na splátkách

Daníčková Blanka

tiskový mluvčí

  • 14. 07. 2015 15:32

Sdílet článek

Ve věci sporu o náhradu škody, vedeným Libereckým krajem proti administrátorovi veřejné zakázky a členům hodnotící komise v projektu „Revitalizace školních hřišť – 2.etapa“, došlo k významné změně situace. Administrátor veřejné zakázky písemně uznal své pochybení a dne 26. 6. 2015 písemně požádal hejtmana Libereckého kraje o smírné vyřešení svého sporu s Libereckým krajem. Předložil písemné uznání dluhu, který vznikl v důsledku jeho pochybení při administraci výběrového řízení, a požádal o splátkový kalendář s tím, že celý dluh uhradí do 31. 12. 2015. Rada LK v souvislosti s novými skutečnostmi rozhodla o zpětvzetí žaloby proti administrátorovi v rozsahu jeho pracovněprávní odpovědnosti za škodu, a také proti členům hodnotící komise, protože za situace, kdy administrátor uznal svoji chybu, je žaloba proti nim bezpředmětná.

Youtube video

Projekt „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje – 2. etapa“, realizoval Liberecký kraj v roce 2012. Při kontrole použití dotace zjistil NKÚ pochybení ve výběrovém řízení na dodavatele herních prvků, za které správce daně, Finanční úřad v Liberci, vyměřil v červenci 2012 odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 8.559.127 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí se Liberecký kraj bránil odvoláním k Odvolacímu finančnímu ředitelství, které odvolání zamítlo. Liberecký kraj dne 18. 4. 2013 odvod uhradil, čímž mu vznikla škoda. Následně ve stejném měsíci vyměřil Finanční úřad kraji penále za dobu od porušení rozpočtové kázně do zaplacení odvodu ve výši 8.559.127 Kč, které bylo uhrazeno 20. 5. 2013. Proti rozhodnutí Odvolacího ředitelství, které zamítlo odvolání kraje, se Liberecký kraj bránil správní žalobou podanou ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci. Žaloba byla dne 11. 2. 2014 zamítnuta pro neopodstatněnost. Současně požádal Liberecký kraj Generální finanční ředitelství v Praze o prominutí odvodu a penále. Této žádosti bylo částečně vyhověno, část odvodu a penále byla dne 20. 12. 2013 prominuta a Libereckému kraji vrácena, až na částku 496.720 Kč.

V dubnu 2013 byla ustavena škodní komise, která jako první krok vyzvala členy tehdejší hodnotící komise, komise pro otevírání obálek a administrátora výběrového řízení o vyjádření se k jejich případnému zavinění. Všichni dotazovaní svou případnou odpovědnost odmítli.  

Škodní komise neshledala odpovědnost členů komise pro otevírání obálek a za možné viníky vzniku škody označila pouze administrátora a členy hodnotící komise. Podle stanoviska škodní komise se na vzniku škody významně podílel administrátor veřejné zakázky, neboť členy hodnotící komise neupozornil na nedostatky v předložených dokumentech.  

Dne 31. 5. 2013 podal Liberecký kraj žalobu o zaplacení náhrady škody v původní výši 17.118.254 Kč, později vzal část žaloby zpět vzhledem ke snížení částky odvodu a penále. V současné době činí žalovaná částka 496.720 Kč.

Dne 26. 6. 2015 obdržel hejtman Libereckého kraje od administrátora návrh na smírné vyřešení sporu. V dopise dotyčný sdělil, že si v průběhu času uvědomil, že členy hodnotící komise neupozornil na skutečnost, že některé hodnocené nabídky nevyhovují požadavkům zákona. Nabídl, že částku, která odpovídá 4 a ½ násobku jeho průměrného měsíčního výdělku, což je maximální částka náhrady škody způsobené zaměstnancem z nedbalosti, kraji uhradí.

Ve zmiňovaném soudním sporu zastupuje Liberecký kraj advokátní kancelář Arzinger & partneři, s.r.o., jež zastupuje kraj ve sporech se zaměstnanci kraje, případně volenými zástupci kraje, neboť by v těchto případech u zaměstnanců právního oddělení mohl hrozit střet zájmů. Ve všech ostatních typech sporů zastupuje kraj právní oddělení. 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky