Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dnes se v dopoledních hodinách sešla na svém mimořádném zasedání Rada Libereckého kraje. Jediným bodem programu byla reakce na včerejší ...

12. 09. 2001
[id:60|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Dnes, tj. 12.9.2001, se v dopoledních hodinách sešla na svém mimořádném zasedání Rada Libereckého kraje. Jediným bodem programu byla reakce na včerejší teroristické útoky ve Spojených státech a otázka bezpečnosti Libereckého kraje. Na svém zasedání rada schválila návrh kondolenčního dopisu, adresovanému lidu Spojených států, a dále vzala na vědomí informace vedoucího odboru ochrany, obrany a krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. Františka Molnára o situaci ohledně zasedání Bezpečnostní rady státu. Z těchto informací vyplývá, že zůstávají v platnosti včera ohlášená opatření. Co se týká krajské bezpečnostní rady a krizového štábu, jsou všichni jeho členové v pohotovosti - v telefonickém spojení, a zatím pro ně z jednání Bezpečnostní rady státu nevyplynuly žádné speciální úkoly.

Znění kondolenčního dopisu Rady Libereckého kraje, adresovaného lidu Spojených států :Rada Libereckého kraje jednoznačně odsuzuje včerejší teroristický čin namířený proti USA a zároveň vyjadřuje svoji hlubokou soustrast lidu Spojených států a především rodinám obětí tohoto útoku proti základním demokratickým hodnotám civilizovaného světa.
Liberecký kraj je v souvislosti s tímto neštěstím připraven se zapojit do pomoci a podpory Spojeným státům, a zároveň se připojuje k celonárodnímu i celosvětovému odsouzení všech forem mezinárodního terorismu.

Kondolenční dopis spolu se smutečními květinami během dnešního dne bude osobně předán Ing. Luďkem Suchomelem, statutárním zástupcem hejtmana, a Ing. Milanem Vašákem, radním Libereckého kraje, do rukou zástupců pražského Velvyslanectví Spojených států v České republice. V souvislosti s případnou pomocí čeká Liberecký kraj na vyjádření vlády Spojených států ohledně nabídky české vlády na dodávku krve a krevních derivátů. "V okamžiku, kdy tuto nabídku české vlády Spojené státy přijmou, jsme připraveni zajistit potřebnou krev a krevní deriváty ve spolupráci s nemocnicemi, které se nachází na území Libereckého kraje," vysvětluje Ing. Eva Bartoňová, zástupkyně hejtmana.

Barbara Stará-Pradeová
tisková mluvčí
Rada Libereckého kraje