Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dny evropského dědictví zavedou do sušárny chmele i na kostelní zvonici

08. 09. 2022

Brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou obvykle zčásti nebo zcela nepřístupné, se každý rok otevírají v rámci Dnů evropského dědictví alias European Heritage Days, známých též pod zkratkou EHD.

V letošním roce se oslavy uskuteční od soboty 10. září do neděle 18. září. V Libereckém kraji se do akce zapojilo přes 30 památek. „Památky nám ukazují, jak daleko naši předkové došli ve stavitelství, technice, řemeslu a také v té které době v kulturnosti. A také pozorný návštěvník pozná, jak bohatá či chudá byla společnost nebo konkrétní majitel nemovitosti. A jejich současný stav nám ukazuje, jak se k dědictví po předcích stavíme my. Doporučuji všem, aby se vydali poznávat památky našeho kraje. Dozví se mnoho zajímavého,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V sobotu 10. září budou moci návštěvníci zavítat například do bývalého pivovaru v Jilemnici, nebo do sušárny chmele v Dubé, kde je připravena odborná přednáška a komentovaná prohlídka sušárny. Neděle 11. září láká k návštěvě fary v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou, kde bude připravena farská kuchyně, dobové stánky s místními výrobky a specialitami, dílničky pro děti a hudební produkce. Hned vedle bude přístupný i Kittelův dům.

V sobotu 17. září budou například v Jablonci nad Nisou přístupné kino Radnice nebo Schneiderova vila, ve které se nachází nový mobiliář ve stylu art deco. V Železném Brodě ve zvonici v areálu kostela sv. Jakuba Většího se ve 12 hodin rozezní zvony. Každý zájemce si bude moci zkusit zazvonit.

Přesný program a přehled všech památek se nalézá na odkazu https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/. Vstup je zdarma.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324