Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dny GIS Liberec se opět vrací a s nimi i výtvarná soutěž

18. 09. 2023

Akce pořádaná v rámci celosvětového dne geografických informačních systémů – Dny GIS Liberec – se opět vrací do Liberce. Již tradičně bude její součástí i výtvarná soutěž, letos na téma Svět tak trochu naruby.

Dny GIS Liberec 2023 se budou konat ve dnech 21. až 22. listopadu 2023 na Technické univerzitě v Liberci. Samotné akci předchází výtvarná soutěž, do které se mohou zapojit jednotlivci či dvou- až tříčlenné týmy žáků základních a středních škol. Úkolem soutěžících je vytvořit netradiční výtvarné dílo, jehož součástí musí být mapa, přičemž toto dílo by mělo co nejlépe vystihovat téma soutěže související s klimatickou změnou.

„Problematika změny klimatu je v posledních letech hojně diskutovaná a již téměř každý se s jejími projevy v nějaké podobě setkal. Proto věřím, že se výtvarná soutěž setká s velkým ohlasem a můžeme se tak těšit na množství zajímavých výtvarných i mapových děl,“ sdělil Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Bližší informace o soutěži jsou k dispozici v přiložených souborech a na webových stránkách http://gis.kraj-lbc.cz. Vyhlášení výherců a výstava všech přihlášených výtvarných děl se usluteční v listopadu v rámci akce Dny GIS Liberec 2023.

Na organizaci Dnů GIS Liberecký kraj dlouhodobě spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci, Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, magistrátem města Liberec a Gymnáziem F. X. Šaldy v Liberci. Akce má za cíl rozšířit povědomí o geografických informačních systémech a představit geografii jako zábavný i poučný obor. „Za Liberecký kraj se snažíme prezentovat činnosti, ve kterých jsou geografické informační systémy u nás nejvíce používány. Jedná se například o oblast územního plánování, životního prostředí, dopravy či projektů financovaných z evropských zdrojů,“ doplnil Jiří Ulvr.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324