Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dny IZS 2018 – Do neštěstí rovnýma nohama

28. 03. 2018

Pod názvem do neštěstí rovnýma nohama byl v pondělí 26. března ve Sloupu v Čechách zahájen 18. ročník odborné konference složek Integrovaného záchranného systému Dny IZS 2018.

„Podoba neštěstí se s časem mění a my na žádné neštěstí nemůžeme být dokonale připraveni předem. Jen tím, že budeme cvičit a neustále si vyměňovat informace, budeme připraveni reagovat co nejlépe,“ řekl v úvodu ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.

Konferenci pořádá již tradičně Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje ve spolupráci se Společností krizové připravenosti zdravotnictví ČSL JEP. Záštitu nad ní převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje Přemysl Sobotka. Ten zavzpomínal na začátky činnosti záchranky a připomněl propojenost všech složek IZS s krajem. „Někdy je to obtížné, ale snad vám vytváříme dobré podmínky pro vaši práci,“ řekl.

Dvoudenní konference je rozdělena do tří tematických bloků, prvním byly takzvané němé složky, tedy například Horská služba nebo Červený kříž. „Moc se o nich nemluví, ale kdyby nám najednou vypadly, bylo by to zlé,“ připomněla organizátorka konference Eva Tauchmanová. Velká pozornost byla věnována bloku o připravenosti jednotlivých složek na hromadná neštěstí a aktivaci traumaplánů. Důležitým bodem v této oblasti je spolupráce jednotlivých složek s dalšími aktéry, zejména nemocnicemi.

Posledním blokem, jenž byl na programu druhý den, byla připravenost operačních středisek na blackout. Všichni přednášející i hosté konference se shodli, že výměna zkušeností je pro kvalitní práci složek IZS nezbytná. „Nikdo z nás neumí všechno. A nikdo z nás neví, kde a v jaké situaci bude muset zasahovat. Nemáme šanci si všechno vyzkoušet, nechceme žádné situace přivolávat, ale můžeme se připravit alespoň teoreticky,“ shrnul ředitel Kramář.

Jsem velkým příznivcem takových akcí. Není nad osobní zkušenosti, které si mohou složky IZS vzájemně předat a navázat kontakty, protože ty jsou při zásazích nesmírně důležité. Teorii je nutné posunout do praxe, koordinace složek je zapotřebí, hrozba hromadných neštěstí je bohužel velká. Stále platí přísloví: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti,“ dodal náměstek Sobotka.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624