Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Do Libereckého kraje přijíždí na návštěvu delegace partnerského kantonu St. Gallen

13. 04. 2012

 

Hejtman LK Stanislav Eichler (ČSSD) přivítá v pondělí 16. dubna v 9 hodin v sídle Libereckého kraje, U Jezu, multimediální sál, v Liberci oficiální delegaci kantonu St. Gallen včele s ministrem kantonální vlády pro resort stavebnictví Willi Haagem.

Na programu jednání je rekapitulace uplynulé spolupráce a vytyčení těžišť pro spolupráci na období 2012/2013.

„Každé dva roky se scházíme, v St. Gallenu jsme byli v červnu  2010,  abychom zhodnotili dosavadní spolupráci a také určili nová  témata  našeho partnerství pro následující období. Nyní tedy přivítáme delegaci kantonu St. Gallen v Liberci a věřím, že se opět dohodneme na další spolupráci pro příští dva roky,“ řekl hejtman.

Členy švýcarské delegace jsou také Ueli Strauss, Úřad pro územní rozvoj a geoinformace, rezort stavebnictví,            Heinz Meier, Úřad inženýrského stavitelství, oddělení vodstvo, rezort stavebnictví, Guido Schmid, Úřad pro životní prostředí, rezort stavebnictví, Heribert Hubatka, starosta obce St.Gallenkappel s chotí  Elsbeth, Sarah Hauser, vedoucí Koordinačního místa pro vnější vztahy, státní kancelář, a Marietta Ochsner, referentka, Koordinační místo pro vnější vztahy, státní kancelář.

Za českou stranu se jednání dále zúčastní Lidie Vajnerová (SOS), statutární náměstkyně hejtmana, rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vít Příkaský, náměstek hejtmana, rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Jaroslav Podzimek, člen rady kraje, rezort zemědělství a životního prostředí, (oba ČSSD), ředitel Krajského úřadu LK René Havlík, Vladimír Richter, starosta obce Jilemnice, člen klubu Zastupitelstva LK (ODS), Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny Liberec a její kolegyně Dana Petrýdesová a  vedoucí odborů a oddělení KÚ LK,

Již před jednáním členové delegace kantonu St. Gallen navštíví v neděli 15. dubna postupně

firmy DETOA Albrechtice s.r.o., Kaipan s.r.o. ve Smržovce  a Areál Penčín u Jablonce nad Nisou. V pondělí po skončení jednání na Krajském úřadě LK zavítají hosté cca v 11.20 hodin na prohlídku Čistírny odpadních vod (Londýnská ul. Liberec – Růžodol) a návštěvu zakončí na Obřím sudu na Javorníku u Liberce.

 Zajímavosti o kantonu St. Gallen    

Kanton St. Gallen se rozkládá na území východního Švýcarska a jako jediný švýcarský kanton sousedí s třemi německy mluvícími sousedními zeměmi: Spolkovou republikou Německo, Rakouskem a Lichtenštejnskem. Nejnižším bodem, co se nadmořské výšky týče, je Bodamské jezero – 396 m nad mořem, nejvyšším Ringelspitz (3.250 m).

Milovníci pěší a cykloturistiky, lyžování a přírody si při návštěvě kantonu St. Gallen přijdou opravdu na své. Cestovní ruch je zde na vysoké úrovni a hraje velikou roli, především v horských oblastech. Ani ten,  kdo není zdatný v pěší turistice, není ošizen o nádhernou podívanou, protože se všude dostane lanovkou. Největším jezerem, které zasahuje na území kantonu, je Bodensee, dalšími největšími jsou Zurichsee a Walensee. Za návštěvu stojí vesnička Quinten, která leží na úpatí hor a na břehu Walensee a je přístupná pouze po vodě. Je to nejteplejší místo na území kantonu, můžeme zde nalézt faunu, která není pro podnební pásmo, v němž Švýcarsko leží, typická.

Protože Švýcaři milují pořádek, je vše upravené, ať návštěvník přijde kamkoliv. Proto i v horských oblastech, kde se lidé živí zemědělstvím, najdeme posekané louky i na nejprudších svazích.  Hospodáři udržují dokonce i dobytek v čistotě.

Hlavní město kantonu – St. Gallen, je díky své bohaté minulosti kulturní metropolí východního Švýcarska, střediskem proslulým světoznámou knihovnou a katedrálou, která spadá pod ochranu UNESCO jako světové kulturní dědictví.

Kanton St.Gallen se ke Švýcarské konfederaci připojil teprve až v roce 1803, představuje významný hospodářský, politický a kulturní potenciál. Dvacet procent jeho obyvatel tvoří cizinci. Představuje šestý nejvýznamnější hospodářský prostor v zemi. Charakteristickým rysem jeho hospodářství je odvětvová heterogenita. Není sice sídlem žádné z proslulých švýcarských multinacionálních firem, ale jeho dobrou hospodářskou výkonnost zajišťují především malé a střední firmy. Pozoruhodné je, že mezi nimi zůstávají i některé firmy textilní, kterým se podařilo přežít díky orientaci na vysoce kvalitní a sofistikované textilní výrobky. Pozoruhodné rovněž je, že kanton St.Gallen se podílí zhruba 10 % na objemu česko-švýcarského obchodu. Kantonální rozpočet je vyrovnaný (což ani ve Švýcarsku nebývá v posledních letech samozřejmostí). Předmětem pýchy kantonu a zároveň předpokladem budoucí konkurenceschopnosti jeho firem je přítomnost univerzity, která patří k nejprestižnějším v zemi (a do sebe v minulosti integrovala i známou Vysokou školu obchodní).

Fond Partnerství

Fond Partnerství je spolufinancován z Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem Fondu Partnerství je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty České republiky a Švýcarska a tímto přispívat ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi ČR a více rozvinutými zeměmi rozšířené EU.

Granty jsou udělovány na sub-projekty zaměřené na posílení spolupráce, výměnu informací, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty.

Celková alokace Fondu Partnerství pro období 2009-2013 je 3 mil. CHF (cca 51,7 mil. Kč).

Pro kraje je určeno spolufinancování ve výši 15% z celkových uznatelných nákladů projektu.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588