Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Do modernizace českolipské nemocnice půjde letos přes 33 mil. Kč

16. 03. 2016

Rada kraje na svém jednání v úterý 15. března schválila letošní investiční akce v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a jejich financování. Rozsáhlé rekonstrukce a modernizace se dočkají operační sály včetně hlavních ventilátorů, lůžková část neurologického oddělení a dále výtahy a střechy několika budov. To vše si vyžádá přes 33 mil. Kč a peníze půjdou z rozpočtu kraje. Investiční akce a finanční prostředky musí ještě odsouhlasit krajští zastupitelé.

Rekonstrukce operačních sálů ve druhém podlaží letos začne první etapou. Ta zahrnuje vyhovení prováděcí projektové dokumentace za 9,68 mil. Kč. Odhad nákladů na pořízení prováděcí projektové dokumentace je proveden podle tarifů České komory architektů ČR, kde jsou na projektové práce kladeny nejvyšší nároky, a speciální vnitřní vybavení je zařazeno v kategorii V. - stavby s nejvyšším standardem,“ vysvětluje radní pověřený řízením resortu zdravotnictví Petr Tulpa. K samotné rekonstrukci operačních sálů, což je druhá etapa, dojde v příštím roce. Náklady na stavební část se budou pohybovat ve výši cca 100 mil. Kč.

Za účelem zlepšení specializované péče je nutná modernizace lůžkové části lůžek intermediální péče neurologického oddělení a jejich přístrojové vybavení. Odhadované náklady na modernizaci, což jsou stavební úpravy a zdravotnická technologie a vybavení, dosahují výše 4,84  mil. Kč.

Rekonstrukce střech na objektech stravovacího provozu hemodialýzy, archivu a propojovacího koridoru je vzhledem k jejich roku pořízení v době výstavby nemocnice (cca 35 let) nezbytná. Stavebně technický stav původní tepelné izolace a hydroizolace je velmi špatný, vlivem stáří do objektů zatéká. Lokální opravy jsou nerentabilní a řeší zatékání pouze krátkodobě. Pokud nezačne zásadní rekonstrukce, bude docházet stále častěji k poškozování interiérových prostor a vybavení,“ říká radní Petr Tulpa s tím, že výše nákladů na rekonstrukci střech je odhadnuta na 9,1 mil. Kč. V loňském roce kraj v českolipské nemocnici realizoval rekonstrukci střech objektů dílen, údržby a dopravy.

Další investiční akcí, jejíž náklady budou činit zhruba 7,6 mil. Kč, je rekonstrukce pěti výtahů v budovách polikliniky a dětské nemocnice, které od doby výstavby nemocnice neprošly žádnou zásadní modernizací.

Vzhledem ke stáří a technickému stavu je také nutná rekonstrukce hlavních ventilátorů pro větrání (chlazení a topení) centrálního zdroje vzduchu pro systémy VZT a jejich řízení (měření a regulace) na operační sály v 6., 7. a 8. NP. Tyto práce si vyžádají cca 1,81 mil. Kč.

„Snažíme se dále rozvíjet českolipskou nemocnici a pacientům tak poskytovat výrazně vyšší komfort a pohodlí,“ dodává radní Tulpa.

Rekapitulace

Investiční akce

s DPH

I. Rekonstrukce operačních sálů (2 podlaží - 6. a 7. NP) – 1. etapa pro rok 2016

9,68 mil. Kč

II. Modernizace lůžkové části intermediální péče neurologického oddělení

4,84 mil. Kč

III. Rekonstrukce střešních krytin na objektech stravovacího provozu, hemodialýzy, archivu a propojovacího koridoru

9,1 mil. Kč

IV. Rekonstrukce výtahů v budovách polikliniky a dětské nemocnice

7,6 mil. Kč

V. Rekonstrukce hlavních ventilátorů na operační sály

1,81 mil. Kč

Celkem

33,03 mil. Kč

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624