Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Do Osečné přijel hejtman, navštívil firmy a diskutoval s občany

26. 01. 2018

Hejtman Martin Půta již tradičně navštěvuje různá místa v Libereckém kraji. Ve čtvrtek 25. ledna zavítal do Osečné, aby se setkal se starostou Jiřím Hauzerem a pohovořil s občany. Program Dne s hejtmanem začal obědem s představiteli okolních obcí, pokračoval besedou se žáky místní základní školy, návštěvou firmy Elektroservis s.r.o. a Lázní Kundratice. Na závěr dne se hejtman zúčastnil diskuze s obyvateli a zastupiteli Osečné.

„S panem starostou Jiřím Hauzerem se známe již velice dlouho. Jsem velice rád, že si opět můžeme při společném setkání vyměnit své zkušenosti a že mohu osobně podiskutovat s občany Osečné,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Starosta Osečné provázel hejtmana po celý den. Program návštěvy začal v Tvrzi Krassa, kde se při společném obědě setkalo několik starostů z okolních obcí, aby neformálně debatovali o různých tématech.

Po obědě zavítal hejtman do budovy místní základní školy, kde již byli připraveni žáci osmé a deváté třídy se svými dotazy. „Děti si připravovaly otázky zcela samy. Musím ocenit jejich kreativitu. Po počátečním ostychu, který prolomil až můj zahajovací dotaz, byla diskuze velice příjemná a plynulá,“ vysvětlil ředitel školy Tomáš Johanovský. Hlavním tématem debaty byla především doprava v Osečné, investice kraje do sportovních oddílů a oblast zdravotnictví. „Moc bych si přál, aby se třeba právě někdo z vás rozhodl přihlásit na zdravotnické školy, neboť zaměstnanců v tomto oboru ubývá,“ sdělil žákům hejtman Půta.

Významnou firmou v Osečné je společnost Elektroservis s.r.o., kam vedly další kroky návštěvy hejtmana. Součástí diskuze s ředitelem Jiřím Kučerou byla i prohlídka zázemí firmy, která se specializuje na komplexní služby spojené s elektromontáží zařízení. Dále vyrábí ocelopleché skříně na rozvaděče a disponuje vlastní zámečnickou výrobou.

Velkou tradici mají v části Osečné jedny z nejstarších lázní v České republice – Lázně Kundratice. Objekt založený v roce 1881 využívá při svých léčebných metodách především slatinu. Po krátké diskuzi s ředitelem Ottou Doležalem měl hejtman možnost prohlédnout si zákoutí různých procedur.

Odpolední a závěrečná část programu Dne s hejtmanem byla završena v budově místní radnice, kde se Martin Půta setkal nejprve se zastupiteli Osečné, kteří mu představili v krátké prezentaci své vize pro příští roky, aby zakončil svoji návštěvu debatou s občany. Ti byli spíš vděčnými posluchači a dotazů bylo pomálu. Hejtman Libereckého kraje proto ve svém projevu zhodnotil především uplynulý rok 2017 a nastínil plány kraje pro budoucí roky. Tématem rozhovoru s občany byly především investice do dopravní infrastruktury, financování hasičského záchranného sboru či dotace kraje do sportu.

„Mám velkou radost, že taková osobnost, jakou je hejtman Martin Půta, přijela do Osečné. Pro nás je to svátek. Jsem rád, že nám Liberecký kraj pomáhá v realizaci našich dlouhodobých projektů. Máme výborné vztahy,“ zhodnotil Hejtmanský den starosta Osečné Jiří Hauzer.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302