Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Do poloviny příštího roku se pojede rychleji na dalších úsecích silnic I. třídy

11. 08. 2016

Na dalších úsecích silnic I. třídy v Libereckém kraji se zvýší do poloviny příštího roku povolená rychlost. Po intenzivním půlročním projednávání povolil Krajský úřad Libereckého kraje nové dopravní značení úseků silnic I. třídy číslo 35 a číslo 14-H jako silnice pro motorová vozidla. Dřívějšímu povolení bránila řada připomínek Policie ČR. Rychlostí 110 km v hodině budou moci řidiči jezdit v úsecích Bílý Kostel – mimoúrovňová křižovatka Letná, mimoúrovňová křižovatka České Mládeže – Hodkovická, okružní křižovatka Kunratice – napojení na silnici I/35 (v blízkosti liberecké arény).

Stanovení místní úpravy provozu bylo vydáno na základě žádosti správce silnic, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR. To na základě novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích podalo žádost o označení těchto úseků do silnic pro motorová vozidla.

„Novela zákona o pozemních komunikacích nově umožňuje označit silnici pro motorová vozidla, pokud se jedná o silnici I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost, s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jan Čáp.

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, na silnici pro motorová vozidla mohou jet vozidla rychlostí nejvýše 110 km/h. V případě silnice pro motorová vozidla bez směrově oddělených jízdních pásů, se nejvyšší dovolená rychlost sníží na nejvýše 90 km/hod. „To se konkrétně týká úseku silnice I/35 Hrádek nad Nisou – mimoúrovňová křižovatka Bílý Kostel,“ říká Jan Čáp. Také v dalších úsecích stávající směrové a výškové vedení trasy, stávající připojení na silnici a jejich četnost neumožní zvýšení rychlosti na 110 km/hod, a proto musí být ponechána současná rychlost 90 km/hod, případně dokonce 70 km/hod. „Jedná se o průtah Libercem silnice I/35 v úseku mimoúrovňová křižovatka Letná – mimoúrovňová křižovatka Česká mládeže, dále místo mimoúrovňové křižovatky ve Svárově a v oblasti Bedřichovky. Na zbylých úsecích bude platit nově rychlost 110 km/hod,“ dodává Čáp. 

Na silnici pro motorová vozidla platí stejná ustanovení zákona o provozu jako na dálnici. To znamená, že na silnici pro motorová vozidla je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 80 km/hod, ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je zakázán vstup na silnici (mimo obslužná zařízení), chůze a jízda. Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 metrů, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost.

Silnice pro motorová vozidla nejsou zpoplatněny pro vozidla do 3,5 tuny, není tedy zapotřebí dálniční známka.

„V současné době Ředitelství silnic a dálnic ČR soutěží zhotovitele dopravního značení. Podle našich informací by mohla být v září podepsána smlouva, hned poté se začne s jeho výrobou a nejpozději na jaře s osazením. Jsem rád, že se konečně zrychlí spojení na místech, která jsou k tomu uzpůsobená,“ dodává hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624