Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Do Zákup za úspěšnými projekty EU

12. 07. 2022

Po celé letní prázdniny je možné v Městské knihovně v Zákupech prohlédnout si putovní výstavu Otisky EU v Libereckém kraji. Úspěšné projekty zde budou prezentovány až do začátku září.

Putovní výstavu "Otisky EU v Libereckém kraji" připravil sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje. Nyní je k vidění v knihovně v Zákupech. Výstava úspěšných projektů, které podpořily fondy EU v období 2014–2019, má za cíl představit, co potřebného a zajímavého se v našem regionu uskutečnilo. Ambicí je také inspirovat další potenciální realizátory projektů ke skvělým nápadům.

„S finanční podporou z fondů EU se v období 2014–2019 podařilo v Libereckém kraji realizovat spoustu úžasných věcí. Výstava prezentuje projekty z různých odvětví, například ze zdravotnictví, školství, bezpečnosti nebo dopravy. Smyslem je ukázat veřejnosti, jak se náš kraj rozvíjí a kde všude tyto finance pomohly,“ řekl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Výstava potrvá do 7. září, je určena široké veřejnosti a vstup na ni je zdarma.

----- 

Pokud máte zájem, aby výstava navštívila i Vaše město/obec, neváhejte kontaktovat. Stojany je také možné po předchozí domluvě aktualizovat a doplnit o vybrané projekty. Na Facebooku Regionální stálé konference Libereckého kraje si můžete prohlédnout fotografie z míst, která doposud výstava navštívila.

Mgr. Eva Říhová
odborný zaměstnanec pro externí komunikaci
eva.rihova@kraj-lbc.cz