Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dohoda kraje se školní inspekcí ulehčí hlavně školám

01. 10. 2008
[id:7011|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Bohdan Tomáš a náměstek ústřední školní inspektorky Jaroslav Müllner podepsali včera  Dohodu o spolupráci ČŠI a KÚLK.

Podpis Dohody, za účasti Karla Bárty, ředitele krajského inspektorátu ČŠI, byl veden snahou zvýšit účinnost veřejné správy v oblasti státní kontroly ve školství.

„Tuto dohodu vítáme. Dochází tak k oficiálnímu potvrzení  dosavadní velmi dobré a na podmínky republiky velmi nadstandardní spolupráce mezi naším krajským úřadem a krajským ředitelstvím České školní inspekce v Liberci,“ uvedl Bohdan Tomáš.

Cílem dohodnuté spolupráce mezi ČŠI a Krajským úřadem je předcházení duplicitě vykonávaných kontrol a nežádoucí zátěži škol a školských zařízení při výkonu kontrolní činnosti a šetření stížností.

„Jinak řečeno, jde nám o to, aby kontroly obou institucí byly koordinovány, aby neprobíhaly třeba  ve stejný čas na stejné téma, aby se zbytečně nedublovaly.  Jistě tak školám ulehčíme,“ podotkl Karel Bárta.

Účelem dohody je podle náměstka ústřední ředitelky ČŠI Jaroslava Mülnera především stanovení základních pravidel pro společný postup a součinnost při výkonu v oblastech, které už nemůže a neřeší školský zákon. Jde především  o zpracovávání a vyhodnocování kontrol provedených u škol a školských zařízení a při následném řešení závadných stavů v těchto kontrolách zjištěných.

„Podepsány nebo těsně před podpisem už je deset obdobných dohod,“ doplnil Jaroslav Müllner s tím, že Dohoda dále upravuje postup vzájemné výměny poznatků a zkušeností včetně poskytování odborné pomoci a poradenství za účelem zvýšení efektivity kontrolní činnosti a dosažení vyšší účinnosti vnějšího hodnocení škol  a školských zařízení.

„Krajský úřad a školní inspekce se dohody, že budou  při kontrolách spolupracovat a podle potřeby se navzájem informovat o zásadních problémech souvisejících s kontrolami. Na požádání si vzájemně předají podklady pro provedení kontrol, a to s ohledem na úpravu zvláštních právních předpisů,“ dodal Robert Gamba, vedoucí odboru školství KÚLK s tím, že nastanou-li nejasnosti v zákonných kompetencích Krajského úřadu nebo ČŠI, obě strany v dohodě prokázali dobrou vůli se následně dohodnout na dalším postupu.

A více se také zaměříme na hodnocením práce ředitelů středních škol, zařízení jako jsou ZUŠ, Dětské domovy a další, jak už bylo schváleno v plánu činnosti ministrem školství,“ prozradil Jaroslav Müllner s tím, že o výsledcích  kontrol bude ústředí ČŠI jednotlivé kraje informovat.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302