Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dopis hejtmana Martina Půty předsedům poslaneckých klubů ve věci návrhu novely zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ 

20. 05. 2020

Vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že Rada Libereckého kraje na dnešní řádné schůzi vzala na vědomí žádost senátora Ing. Michaela Canova za senátní obvod č. 34 Liberec členům Zastupitelstva Libereckého kraje o podporu návrhu novely zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu, konkrétně změny § 6 odst. 2 předmětného zákona na toto znění: „§ (6) (2) Kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu.“

Pokud by již Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (PS PČR) schválené znění uvedeného zákona zůstalo v platnosti, znamenalo by to další citelný zásah do rozpočtů krajů, měst a obcí, a to zejména snížení prostředků na investice. Jen v Libereckém kraji by výpadek financí
u rozpočtů měst a obcí mohl činit podle propočtů až 490 mil. Kč, pro samotný rozpočet LK pak očekávaný propad činí až 160 mil. Kč. Tato zákonná úprava a její negativní dopady do rozpočtů krajů, měst a obcí nebyla předem projednána s Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR ani dalšími partnery.

Z pověření Rady Libereckého kraje se na Vás jako předsedy všech poslaneckých klubů PS PČR obracím s výzvou, aby při opakovaném projednání navržené senátní úpravy v PS PČR podpořily Vámi vedené poslanecké kluby takové znění novely zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu, které v době nutných finančních restrikcí zamezí dalším negativním dopadům do rozpočtů regionálních samospráv.

Jako možné variantní řešení, které neovlivní potřebnou pomoc živnostníkům, bych případně očekával ze strany Ministerstva financí ČR urychlenou přípravu a předložení samostatného investičního plánu na podporu měst a obcí včetně jeho finančního zajištění. Takový plán by nepochybně pomohl zmírnit dopady ekonomického propadu na regionální samosprávy. Podobnou strategii, kterou považuji za velmi žádoucí vůči regionům, připravuje například vláda Spolkové republiky Německo.

 

S úctou Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 

 

předsedové všech poslaneckých klubů

Poslanecká sněmovna

Parlamentu České republiky

Sněmovní 4

118 26  Praha 1

Na vědomí:

předseda Senátu PČR

předseda PS PČR

poslanci PS PČR zvolení za Liberecký kraj

předseda vlády ČR

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419