Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dopravci pozor – končí eurolicence

Dopravci pozor – končí eurolicence

[31233|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/busy_685d96f785.jpg]

06. 04. 2009
[id:7810|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Dne 1.5.2009 skončí platnost eurolicencí vydávaných před pěti lety. Eurolicenci musí mít ten, kdo provozuje silniční motorovou dopravu osobní mezinárodní autobusy a silniční motorovou dopravu nákladní mezinárodní vozidly, jejichž celková hmotnost přesahuje 6 tun nebo jejichž užitečná hmotnost přesahuje 3,5 tuny. V Libereckém kraji se tato povinnost týká cca 180 dopravců v nákladní dopravě a 40 dopravců v osobní dopravě, což je 50 % z celkového počtu aktivních držitelů eurolicencí, kterým musí být nově vydáno cca 1 500 opisů eurolicencí pro jimi provozovaná vozidla.

Dopravní úřad vydá dopravci prvopis eurolicence a příslušný počet číslovaných opisů eurolicence po obdržení žádosti o vydání eurolicence (žádost lze získat na internetových stánkách www.doprava.kraj-lbc.cz nebo přímo na Krajském úřadu Libereckého kraje), kde žadatel uvede zejména své identifikační údaje a počet vozidel, pro která požaduje vydání eurolicence. Prvopis eurolicence je zpoplatněn částkou ve výši 200,- Kč a opis eurolicence částkou 50,- Kč pro každé vozidlo. Dopravce uhradí příslušnou částku v pokladně Krajského úřadu Libereckého kraje. Eurolicence bude vydávána s platností na dobu 5 let.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302