Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dopravní omezení na průtahu Libercem skončí ve středu

11. 12. 2017

Průtah Libercem bude zprůjezdněn ve středu 13. prosince odpoledne. Plánovaný termín uzavírky do začátku vánočních svátků bude s ohledem na relativně příhodné klimatické podmínky a zvýšené úsilí zhotovitele zkrácen. Rekonstruovaný úsek silnice I/35 bude přes zimní období označený přechodným dopravním značením. 

Provoz na průtahu byl omezen od začátku června kvůli rekonstrukci mostu na silnici I/35. Součástí stavby bylo rozšíření silnice o třetí jízdní pruh z důvodu vysoké intenzity dopravy. Obnovení provozu se předpokládá ve středu 13. 12. 2017 v cca 15 hodin. 

Vzhledem ke komplikacím, které při stavbě vznikly a nástupu zimního období, bude úsek silnice zprovozněný na provizorní ložné vrstvě vozovky. Během zimního období bude proto na úseku snížena nejvyšší dovolená rychlost na 70 km/hod. a současně budou řidiči upozorněni na nebezpečí smyku a nerovnosti vozovky. Příští rok na jaře dojde k položení finální obrusné vrstvy vozovky.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624