Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dozorčí rada KNL schválila strategický plán Krajské nemocnice Liberec, a.s.

18. 05. 2012

 

Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., na svém květnovém zasedání projednala návrh Investičního plánu pro rok 2012 a aktivity KNL v investiční oblasti, které vzala na vědomí. Následně generální ředitel KNL podrobně informoval členy dozorčí rady o navržené Strategii KNL, a. s., pro období 2012 až 2016.

 

„Dozorčí rada jednomyslně schválila strategický plán, který je dle mého názoru důležitý pro další fungování liberecké nemocnice. Stejně tak Investiční plán. Dnes používá strategické řízení až 70 % firem a 80 % jejich úspěchu je dáno právě vhodnou strategií a její správnou realizací,“ řekl předseda Dozorčí rady KNL, a. s., Bc. Zdeněk Bursa.

 

Součástí investičního plánu jsou také plány obměny, modernizace a rekonstrukcí s dlouhodobějším výhledem v jednotlivých skupinách techniky a zdravotnických prostředků, které byly předběžně zpracovány v rámci strategie KNL.

 

„U některých investic se počítá s finanční pomocí akcionářů. Je potřeba, aby se neopakovala současná praxe a na této pomoci se finančně podílel nejen Liberecký kraj, ale i Statutární město Liberec,“ uvedl Bursa.

 

Dozorčí rada se dále usnesla, že navrhovaný „strategický plán“ by měl být prezentován zastupitelstvům Libereckého kraje i Statutárního města Liberec a projednán by měl být napříč politickým spektrem.

 

„Důvod je jednoduchý. Dlouhodobou strategii (strategický plán) společnosti je potřeba nastavit, dodržovat a řídit se jí. Závisí na ní rozvoj i budoucnost nemocnice. Nikdo z nás neví, kdo po volbách usedne do čela kraje, kdo bude za tři roky v čele liberecké radnice. Tyto změny by se ale rozhodně neměly projevit a hlavně podepsat na chodu nemocnice. Proto považuji za velmi důležité, aby s tímto navrženým strategickým plánem byly seznámeny všechny politické strany i hnutí zastoupené v krajském i libereckém zastupitelstvu,“ dodal předseda Dozorčí rady KNL. 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588