Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dvorem Králové proudila data v rámci Týdne pro digitální Česko. Příští setkání hostí Liberecký kraj

29. 11. 2023

Týden pro Digitální Česko propojil ve Dvoře Králové nad Labem tvůrce datových portálů a skladů. Zástupci krajů a města Brna představili svá řešení a sdíleli zkušenosti s jejich tvorbou a využíváním. Setkání přineslo mnohé podněty na vylepšení, přičemž jedno je jisté: budoucnost je digitální.

Úvodem prvního dne jednání představila novinky pro příští rok Digitální a informační agentura. Zaměřila se na strategii v oblasti dat a zákon o správě dat. Následovala představení jednotlivých datových portálů a skladů krajů a města Brna. Každá prezentace byla doplněná diskuzí a podněty, které si odnesli i zástupci Informačního a datového portálu Libereckého kraje.

„Zpětná vazba od kolegů z ostatní portálů a Digitální a informační agentury je velmi cenná a věřím, že přispěje k dalšímu vylepšení našeho portálu,“ uvedl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova.

Druhý den zahájila opět Digitální a informační agentura a představila příležitosti a výzvy, které na kraje čekají v oblasti otevřených dat a práce s daty obecně. Odborné bloky měli i zástupci Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Kraje Vysočina a další. Po skončení oficiálního programu probíhala ještě další jednání a sdílení příkladů dobré praxe. Datový portál Libereckého kraje zaujal další kraje především řešením vyhledávání na portálu a aktivitou pro pedagogy „Pozvěte data do hodin“.

Potřeba dalšího setkání rezonovala mezi všemi účastníky, a proto se rozhodli, že příští setkání se uskuteční za rok v Libereckém kraji. „Je nám ctí, že můžeme převzít štafetu po Královéhradeckém kraji a uspořádat další ročník setkání, které je přínosné nejen pro rozvoj Libereckého kraje, ale přináší cenné informace a podněty napříč republikou,“ shrnul Jiří Ulvr.

smart akcelerátor arr

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324