Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekocentra z celé ČR se setkala ve STŘEVLIKu

Ekocentra z celé ČR se setkala ve STŘEVLIKu

[29558|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/pavucina_555d745bcb.jpg]

21. 01. 2009
[id:7394|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Situace v ekologické výchově na základních školách, nové metodické pomůcky a projekty, finance na ekovýchovu z Evropských fondů a řada dalšího byla na programu Valné hromady Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Ta se od 19. do 20. ledna konala ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK) v Oldřichově v Hájích.

Zástupce vzdělávacích zařízení z celé republiky přivítal radního za životní prostředí a zemědělství Jaroslav Podzimek, který zdůraznil význam ekologické výchovy dětí a mládeže a připomněl významnou roli Libereckého kraje v historii tohoto celorepublikového sdružení.  

Valná hromada této celorepublikové cechovní organizace v oblasti ekologické výchovy se koná na území Libereckého kraje poprvé. Jsem velmi rád, že se může konat právě v těchto nových prostorách Ekocentra v Oldřichově v Hájích. Díky dlouholeté spolupráci kraje, obce a neziskové organizace se dnes můžeme setkat v tomto moderním areálu, který slouží především pro ekologicko-výchovné programy pro školy.

„Informace, služby a zkušenosti, které prostřednictvím Sdružení Pavučina ekocentra z Libereckého kraje získávají, vedou bezesporu k rozvoji ekovýchovy u nás. Nemalý podíl na tom má právě práce Sdružení Pavučina. Zdaleka ne všechny se mohou pochlubit tím, že tu „svoji oblast posunuli“ o takový kus jako Pavučina ekologickou výchovu,“ řekl v úvodu jednání Jaroslav Podzimek.

Podle něj Liberecký kraj zanechal a zanechává na činnosti Pavučiny nezanedbatelnou stopu. Na činnosti se podílejí zkušení pracovníci, jako například Tomáš Komrzý, vedoucí oddělení samosprávy životního prostředí a zemědělství, který byl u toho, když se Pavučina zakládala a dlouho působil ve funkci předsedy dozorčí rady. Nebo Aleš Kočí ze Střediska ekologické výchovy Divizna při Zoo Liberec, který po dlouhá léta aktivně pracuje ve výkonném výboru sdružení.

„Přestože jsme krajem s nejmenší rozlohou a druhým nejnižším počtem obyvatelstva, pracují na našem území 4 členské organizace Pavučiny - STŘEVLIK, SEV Divizna, Čmelák – Společnost přátel přírody a Středisko ekologické výchovy Český ráj,“ připomněl radní.  

„Liberecký kraj patří mezi krajské úřady, které ekologickou výchovu dlouhodobě podporují. Naší činností se snažíme vytvářet zázemí pro to, aby Krajská koncepce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty nezůstala pouze na papíře. Přes konkrétní kroky při ekologizaci provozu budovy úřadu, krajské www stránky pro ekovýchovu, publikační řadu, jejímž cílem je seznamovat širokou veřejnost s regionem, či realizaci rozsáhlého projektu Regionální systém ekologické výchovy LK je toho důkazem například středisko, ve kterém se nacházíme,“ doplnil.

Sdružení Pavučina založilo v roce 1996 osm profesionálních středisek ekologické výchovy s cílem zvýšit úroveň ekovýchovy v České republice. Po 12 letech činnosti má tato organizace 37 členů a může se pochlubit řadou realizovaných projektů, zhotovených metodických materiálu či připravených vzdělávacích programů pro školní mládež i pedagogy.   

„Sdružení Pavučina má významný podíl i na tom, že s ekovýchovou je Česká republika dále než většina zemí Evropské Unie,“ míní Jaroslav Podzimek.

                         

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302