Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekovýchova z Libereckého kraje je v časopise Bedrník

Ekovýchova z Libereckého kraje je v časopise Bedrník

[28923|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/bedrnik06prosinec2008titul_2ddbfa606f.jpg]

08. 12. 2008
[id:7235|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Zdrojem inspirace pro praktickou ekologickou výchovu je pro pedagogy z celé republiky časopis Bedrník.

Jeho přispěvateli jsou zkušení pedagogové středisek ekologické výchovy a odborníci na udržitelný životní styl a hospodaření. Časopis má vždy hlavní téma a pravidelné rubriky. V Proměnách bývají uvedeny zajímavosti a širší souvislosti k hlavnímu tématu čísla. V Inspiraci jsou publikovány náměty a zkušenosti ze středisek ekologické výchovy, škol či nevládních organizací. Praktické pedagogické návody najdou čtenáři v rubrice Didaktika. V Kalendáři je připraven přehled akcí nadregionálního významu (přednášky, semináře, výstavy...), nechybí rubriky Názory s atraktivní anketou k tématu čísla a Nabídka publikací, pomůcek, časopisů a filmů.

V Libereckém kraji není ekovýchova popelkou. Pro řadu krajů je zdejší systém ekologické výchovy inspirací. Proto je nové číslo Bedrníku věnováno z výrazné části právě Libereckému kraji.

„Vedle prezentací místních středisek ekologické výchovy naleznete v prosincovém Bedrníku například podrobné seznámení s pobytovými programy Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, s novými naučnými stezkami lesních správ Lesů ČR, s.p. či s geohrou Poznej svůj kraj," řekl Tomáš Komrzý, který má na krajském úřadu ekovýchovu na starosti.

Nové vydání Bedrníku nedostanou pouze pravidelní odběratelé. Zvýšený náklad, zhotovený z prostředků Libereckého kraje, bude zaslán do škol, které ho v kraji dosud neodbírají.

„Bedrník je velmi kvalitní časopis. V současné době je využíván asi na čtvrtině základních a středních škol v Libereckém kraji. Určitě chceme, aby i další školy posoudily, zda by pro ně nebyl prospěšný. Členům sítě MRKEV je navíc díky různým dotacím zasílán za  sníženou cenu a v některých obdobích dokonce zadarmo," doplnil Komrzý.

Časopis, který vychází šestkrát ročně, vydává Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov pro Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Školy přihlášené do sítě MRKEV ho dostávají přímo. Další zájemci si mohou zajistit předplatné na středisku SEVER (tel. 499 874 280, e-mail: sever@ecn.cz). Všechna vydání Bedrníku jsou v elektronické podobě k dispozici na www.pavucina-sev.cz.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302