Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Elektronizace veřejné správy v Libereckém kraji zjednoduší občanům přístup k zaručeným prostorovým datům

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 06. 02. 2018 00:00
  • Digitální úřad
  • Majetek a investice
  • Územní plán

Sdílet článek

Správa a optimalizace Digitální mapy veřejné správy (dále DMVS) – https://dmvs.kraj-lbc.cz/patří mezi významné priority Libereckého kraje. Cílem DMVS je rozvoj služeb a funkcionalit v různých odvětvích lidské činnosti. Nedílnou součástí tohoto systému je i Digitální technická mapa (dále DTM). Liberecký kraj neustále pracuje na rozšiřování zdrojů, ze kterých lze čerpat data, která odráží reálnou skutečnost, a dále je pak poskytovat v jednom uceleném prostoru. Všechny dostupné informace jsou garantovány poskytovateli. Využít je může veřejná správa i běžný uživatel.

„V praxi tak uživatel získává informace v různých životních situacích, a to v celkových vazbách a souvislostech. Tím může zrychlit své rozhodovací procesy. Běžný občan využije systém třeba ve vztahu své nemovitosti k inženýrským sítím, protože z DTM je možné okamžitě zjistit, kde a v jaké vzdálenosti se potřebné sítě nacházejí. Ze systému je také patrné, zda je pozemek, který chce občan koupit, zatížen věcným břemenem či jinými právními vadami a tím dopředu nabyvatel pozemku nebo stavebník předchází budoucím problémům. Využívat systém mohou i orgány veřejné správy. Ty na základě informací z digitální mapy mohou vydávat různá vyjádření či doporučení pro běžného občana, který se díky tomu může dozvědět důležité informace, které využije, třeba ve chvíli, kdy se rozhodne pro stavbu rodinného domu, a s tím spojených vyjadřovacích a povolovacích procesů. Právě v těchto případech může být DTM neodmyslitelným pomocníkem.“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky. 

Systém již nyní disponuje informacemi o infrastruktuře velkých správců sítí (plyn, elektřina, telekomunikace), v brzké době přibydou datové podklady klíčových správců vodovodů a kanalizací. Uživatel se pak dozví o vedení vodovodního řadu, o umístění vodních zdrojů, vodojemů, čerpacích stanic či úpraven vody. Dále o čistírnách odpadních vod, kanalizačních stok a podobně.

Úloha měst a obcí Libereckého kraje, jenž mají vlastní infrastrukturu a realizují stavební investiční akce, hraje v DTM též podstatnou roli. Mnohdy se totiž týká i konkrétních občanů daného území. Liberecký kraj nabízí spolupráci na tvorbě DMVS a DTM všem, kteří se podílí na správě a utváření území kraje. Jako první přistoupilo ke spolupráci statutární město Liberec. Díky vzájemné důvěře partnerů a technologiím umožňujícím distribuovanou správu dat na jednom místě je možné provádět aktualizaci a rozvoj systému DTM města Liberce i v prostředí Digitální technické mapy Libereckého kraje. „Dá se očekávat, že během letošního roku přibydou další obce a města, jež využijí těchto možností,“ dodala Jitka Volfová.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky