Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa se představuje ve statistických ukazatelích roku 2007

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa se představuje ve statistických ukazatelích roku 2007

[30853|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/hradek_c92fd49d09.jpg]

20. 03. 2009
[id:7720|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Studie „Statistika“ Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ je nejnovějším materiálem,  který vypracovala pracovní skupina EUREX „Statistika“ Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Cílem této pracovní skupiny je mimo jiné vydávání a aktualizace srovnávacích statistických materiálů především o území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa a harmonizace statistických dat,“ uvedl Jaroslav Zámečník, tajemník české části ERN s tím, že výsledky její práce jsou obsaženy v mnoha materiálech a publikacích vznikajících ve vzájemné spolupráci Českého statistického úřadu v Liberci, Statistického úřadu Svobodné země Sasko v Kamenz a Statistického úřadu ve Wrocłavi.

Podle něj jsou některá zjištěná statistická čísla zajímavá, někdy i překvapivá.

„Například se dozvíme, že česká část má nejvyšší turistickou návštěvnost ze zahraničí  - 212.000 zahraničních ubytovaných hostů (str.19), že  české obyvatelstvo je nejpodnikavější. Je tu 112.000 podnikatelských subjektů, tedy, každý čtvrtý občan v české části ERN podniká. A počítáno včetně kojenců (str. 20). Pro někoho se objeví možná nečekané zjištění – nezaměstnanost v Euroregionu Nisa byla v roce 2007 taková  – ČR 7%; Němci cca 19%; Poláci cca 20% (str.21). Méně radostná je výše průměrných platů a důchodů – průměrné platy v ERN: ČR 700 EUR, Němci – 2.300 EUR; Poláci 750 EUR, průměrné důchody ERN: ČR 305 EUR, Němci – 795 EUR; Poláci 295 EUR  (str. 24,“ vypočítal tajemník  s tím, že  některé informace o ERN budou presentovány na konferenci o přeshraniční spolupráci v Bruselu 31. března.

Další informace pak lze nalézt přímo  v sídlech třech části ERN: Euroregion Neisse-Nisa-Nysa: www.neisse-nisa-nysa.org, Euroregion Nisa regionální sdružení, Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec 3, Euroregion Neisse. V., Portsmouther Weg 1, 02763 Zittau, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja, nebo na webových stránkách.

 

Stručná charakteristika Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je nejdéle fungujícím euroregionem na hranici České republiky. Oficiální den jeho vzniku je 21. prosinec 1991 - den prvního zasedání rady euroregionu v Žitavě. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je euroregionem tří hraničních oblastí nacházejících se na území, kde se stýkají hranice České republiky, Spolkové republiky Německo a Polska. Území členských obcí a okresů euroregionu zaujímá rozlohu 12 577 km2 a k 31. 12. 2007 v něm dohromady žilo 1 588 620 obyvatel.

Z celkové rozlohy zaujímá největší rozlohu (44,5 % území) polská část, německá část tvoří 35,8 % a členské obce české části zbylých 24,1 %. Z celkového počtu obyvatel pak 39,2 % žije v německé části, 36,3 % v polské a pouze 24,2 % v české části euroregionu.

Českou část euroregionu z pohledu 145 členských obcí tvoří území o rozloze 2 486 km2 (3,2 % České republiky) s 383 352 obyvateli. Z důvodu lepší dostupnosti statistických dat jsou za tuto část publikovány údaje za Liberecký kraj a jeho okresy.

Liberecký kraj se nachází na rozloze 3 163 km2 (4,0 % území České republiky) a ke konci roku 2007 zde mělo bydliště 433 948 obyvatel. Jizerské hory, Krkonoše spolu s Lužickými horami poskytují mnoho příležitostí pro pěší turistiku, cykloturistiku a provozování zimních sportů. Na jihu české části euroregionu se rozprostírá přírodní oblast „Český ráj", známá svými ojedinělými skalními útvary z pískovce. K nejdůležitějším řekám patří Lužická Nisa, Smědá, Ploučnice a Jizera. Krajinu obohacují také mnohé vodní útvary, obzvláště známé Máchovo jezero. Tato oblast je

také bohatá na historické památky.

Polská část euroregionu s 583 063 obyvateli se rozkládá na území 5 594 km2 (přibližně 2 % rozlohy Polska). Tato část euroregionu je obklopena horskými pásmy. Je to oblast přírodně a krajinně zajímavá. Podél české hranice leží část Sudet s Jizerskými horami, obklopujícími Jeleniohorskou kotlinu, pásmo Krkonoš, Kačavské hory a Janovické rudavy. V Krkonoších leží nejvyšší vrchol euroregionu – Sněžka (1 603 m n.m.). Velmi přitažlivé pro turistiku jsou také překrásné Dolnoslezské lesy na severu a údolí řek Kwisy, Kaczawy a Bobru. Na území polské části euroregionu jsou bohaté zdroje minerálních a léčivých vod. Velmi zajímavé pro návštěvníky tohoto

území je jeho kulturní dědictví. Většina měst a městeček pochází z XII. a XV. století. Dávné rezidence, zámky a dvory jsou charakteristické svou vysokou uměleckou hodnotou. Významné místo zaujímají piastovské gotické zámky a sakrální objekty.

Německá část euroregionu je území o rozloze 4 497 km2 (přibližně 1 % plochy Spolkové republiky Německo), na kterém žije 622 205 obyvatel. V srpnu roku 2008 došlo v Německu k územně-správním změnám. Původních šest členských okresů bylo sloučeno do pouhých dvou - Bautzen a Görlitz. Region je charakteristický bohatou krajinou - rozlehlými vřesovišti a pojezerními krajinami, lesy a pásmem

Žitavských hor, krásnou Hornolužickou pahorkatinou. Nejvyšším vrcholem v německé části euroregionu je Lausche (793 m n.m.). Mezi nejdůležitější řeky německé části euroregionu patří Lužická Nisa, Sprewa, Schwarze Elster a Weise Schops a Schwarze Schops. Mezi historické zvláštnosti patří architektura mnoha měst.

Zachovaná architektura ve městech Görlitz, Bautzen a Zittau je svým kompaktním charakterem unikátním jevem na celém území Německa. Výjimečný charakter mají také hornolužické hrázděné stavby, které jsou památkovým komplexem lidové architektury.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302