Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Euroregion Nisa hodnotil práci Eurexů

Mgr. Langer Jiří

 • 14. 04. 2009 00:00

Sdílet článek

[id:7868|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Eurexy, pracovní skupiny Euroregionu Nisa, hodnotily svou práci v roce 2008.

Podle koordinátora Eurexu Miroslava Ulmanna jsou Pracovní skupiny EUREX základním a stěžejním prvkem Euroregionu Nisa, který ročně financuje jejich činnost cca 450 000 Kč.

„Funguje  15 fungujících pracovních skupin EUREX, v nichž dobrovolně pracuje 64 českých odborníků z našeho regionu,“ uvedl Miroslav Ulmann.

K činnosti jednotlivých mezinárodních pracovních skupin:

V roce 2008 se uskutečnilo celkem 37 jednání pracovních skupin EUREX. Z toho na české straně 13x (Liberec, Hrádek n/N., Jablonec n/N., Nová Louka, Souš), na německé straně 11x (Zittau, Görlitz, Bautzen, Rothenburg, Hain, Neschwitz, Königshain) a na polské straně 13x ( Jelenia Góra, Boleslawiec, Wojanow, Zgorzelec, Zawidow,   Swieradow Zdrój). Frekvence jednání se oproti  průměru z minulých let  (42x) snížila na 37x v roce 2008.

 

Komentář k práci jednotlivých pracovních skupin (autor Miroslav Ulmann)

 

A11 – SILNIČNÍ  DOPRAVA

Členy pracovní skupiny byli : Ing.S.Jakešová, Ing.J.Jeníček, Ing.J.Franěk a Ing.J.Jirásek.

Skupina  soustavně upřesňovala mapu silničních investic na celém území Euroregionu všech tří zemí  a dále se zabývala                                      

 • sledováním přípravy a realizace silničních investic na hlavních trasách v Euroregionu, A4 Jetrzychowice - Legnice ,  B 178  Zittau – Weisengerg, R35 Bílý Kostel – Hrádek n/N. – státní hranice, silničním úsekem mezi R35 a B 178 na polském území,
 • výstavbou nových úseků silnic I/13, 1/9, 1/14 na české straně a podkrkonošskou silnicí Kowary – Swieradów Zdrój na straně polské,
 • sledováním a přípravou projektů do programu CÍL III,
 • informací o řešení dopravy v Liberci při Mistrovství světa v klasickém  lyžování v roce 2009.

Vedoucím pracovní skupiny byl p. Hiltscher.

                                                                                             

A12 – ŽELEZNIČNÍ  DOPRAVA

Členy pracovní skupiny byli : Ing.P.Prokeš, Ing.J.Jirman, Ing.J.Kadlec.

Jednání bylo zaměřeno na

 • informaci o stavu projektu REGIOTRAM na české straně,
 • připravovaná opatření na trati Sklarska Poreba – Harrachov a Hrádek n/N. – Porajow – Zittau na polské straně,
 • informace o plánovaných rekonstrukcích železničních tratí na území polské části Euroregionu,
 • na nově zaváděné vlakové spoje, specielní jízdenky a aktuální opatření pro zkvalitnění dopravy provozované v rámci organizace ZVON na německé a KORID na české straně.

Vedoucím pracovní skupiny byl Dr.G.Janetzki.

 

 

A 13 – HOSPODÁŘSTVÍ  ( jednání se nepodařilo zorganizovat)

 

A14 -  CESTOVNÍ RUCH                        

Členové pracovní skupiny byli : Ing.J.Zámečník, Mgr.E.Hamplová, Ing.Eva Hamplová, A.Hozdecký.

Na pořadu jednání byla

 • přednáška o Přírodním parku Zittauer Gebirge a o aktivitách cestovního ruchu na tomto území včetně zajimavé exkurze po objektech.
 • Na zámku Wojanow  se seznámili  členové skupiny s práci nadace „Údolí zámků a zahrad“ v Jelenogorské  kotlině a jejím významu pro cestovní ruch.
 • Na jednáních probíhá soustavná informace o přípravě a konání výstav cestovního ruchu „Tourtec“ v Jelení Hoře, „Regiontouru“ v Jablonci nN, „Konventa“ v Löbau a o účasti v Berlíně.

  

A15 -  CYKLOTURISTIKA

Členové pracovní skupiny byli : Ing J.Moravcová, J.Lukeš, Ing.J.Píšová, M.Těšina.

Těžištěm práce skupiny bylo

 • zkvalitňování tras, značení a
 • marketingová prezentace devíti hlavních euroregionálmích cyklomagistrál včetně přípravy ER-8 Ploučnice a ER-9 Jizera. 
 • Skupina kladně hodnotila mezinárodní sraz cykloturistů v Hrádku n/N v červnu 2009.

 

A21 – VODA-ČISTÁ NISA

Členové pracovní skupiny byli : Ing.J.Hrádek, Mgr.O.Šlambora, Ing.J.Svoboda, Ing.B.

Grafneter,  Ing.J.Šťastný, Ing.J.Poláček, M.Matušková.

Z  programu jednání pracovní skupiny lze podtrhnout zejména význam na projedná-

vání a vzájemnou informaci o

 •  problematice znečištěných splachových vodách z výsypky Turow,
 • problematice boje proti invazním rostlinám v povodí Nisy –
 • konference „NEOFYTY“ v Zittau,
 • problematice úpravy vody z povrchových zdrojů a zásobování obyvatel pitnou vodou v Görlitz a Jabloneckého okresu (jednání
 • se konalo na úpravně vody Souš včetně exkurze na protrženou
 • přehradu),
 • projektu čištění odpadních vod v povodí Červené vody a projektu využití Lužické Nisy v Polsku

   Vedoucím pracovní skupiny byl Ing. Greszcuk.

 

A22 – LESY

Členové pracovní skupiny byli : Ing.J.Hušek, Ing.V.Vršovský, Ing.L.Říčař, Ing.T.Besta,

Členové skupiny se seznámili na třech pracovních jednáních 

 • s programem inventarizace lesů s využitím ortofomap, GIS GPS,
 • škodami v polských lesích po orkánu KYRYL a s podrobnými závěry hodnocení území dle metodiky NATURA v Dolnoslezském vojvodství,
 • s biologickou ochranou lesa v Jizerských horách (predátoři – kořist spojenou s exkurzí,
 • s práci a úkolech stanice ochrany přírody v Neschwitz a se zajimavou přednáškou o stavu vlčí populace v Lužici,
 • s  probíhajícími projekty Č-N s problematikou ochrany přírody.

 

 

A31 – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Členové pracovní skupiny byli : Pkl.L.Halmich, Plk.R.Hlinovský, Mgr.R.Broulík, MUDr.J.Wachsmuth, Ppor.Mgr.I.Michaličková.

Během roku skupina soustavně sledovala

 • dokončení „Zásahového dokumentu“ zpravovaného německou stranou,
 • přípravu jednání FORBES (Forum bezpečnosti) – odloženo na jaro 2009,
 • postup přípravy ,zpracování a vyhodnocování Č-P projektů a přípravy Č-N projektů,
 • organizaci krizového řízení v nových okresech Bautzen a Görlitz v Sasku a
 • zřízení Krajského ředitelství policie v Liberci od roku 2009.
 • růběh mezinárodní soutěže dětí „Učím se bezpečně žít“ v Polsku.

Vedoucím skupiny byl Mgr.R. Broulík

 

 

A32 -  ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Členy pracovní skupiny byli : MUDr.J.Wachsmuth, Z.Břečka, H.Janečková, L. Kramářová.

Hlavní náplní letošních jednání byla soustavná informace o

 • právní úpravě při přeshraniční spolupráci,
 • organizační přípravě a realizaci  konference „Fungování zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa“ v říjnu v Piechowicích,                     

 

A33 – VEŘEJNÉ ZDRAVÍ (jednání se v roce 2008 nepodařilo zorganizovat)

 

A41 – PAMÁTKY

Členy pracovní skupiny byli: Mgr.J.Randáček, Mgr.L.Zelenka, Ing.J.Badalec, Mgr.F.Magr ,H.Luštická, Mgr. M. Nechvíle.

Na pravidelných jednáních se členové se seznámili

 • s organizací a provozem  Územního pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci,
 • s památkami na železnici na české straně ERN,
 • s prací nadace pečující o kulturní dědictví krajiny zámků v Jeleniohorské kotlině,
 • s rekonstrukcí zámků Wojanow Polsku a Königshain v Sasku.
 • prezentace negativních i dobrých příkladů reklamy na památkově chráněných domech
 • v centru Görlitz.
 • Pravidelně byla projednávána informace o práci nadace „Krajina podstávkových domů“ v Německu a aktivitách v tomto oboru na polské a české straně.

Vedoucím pracovní skupiny byl Mgr.J. Randáček.

 

 

A42 – KULTURA ( pracovní skupinu se nepodařilo založit

 

 

A43 -  KNIHOVNY

Členy pracovní skupiny byli : Mgr. B.Konvalinková, D.Kroulíková, K.Candríková, Mgr.Z.Duda.

Hlavním tematem jednání byla

 • příprava  „ Publikace pro děti a mládež – soutěž autorů“, kterou připravuje v rámci projektu pro rok 2009  německá strana 
 • příprava konference „Oblastní knihovny – potenciál a perspektivy“ v roce 2009 v Liberci.
 • Na polské straně byla otevřena 6. 10.2008 nová knihovna v Jelení Hoře.
 • Informace a vyhodnocení mezinárodní výtvarné soutěže dětí „Krakonoš“ v Polsku.

 

A44 – STATISTIKA

Členy pracovní skupiny byli : Ing.L.Knap, S.Riegrová, Mgr.K.Švehlová.

Hlavní náplní činnosti bylo zpracování dalších společných statistických publikací o Euroregionu :

 • Ceny a příjmy v Euroregionu Neise-Nisa-Nysa v roce 2008,
 • Aktualizace tabulek o statistických datech ERN na internetu,
 • Skládačka „Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v roce 2007“

Členové obdrželi podrobnou informaci a nové administrativní  organizaci v Sasku od 1.8.2008 zřízením dvou nových okresů Bautzen a Görlitz, které vznikly sloučením minulých šesti samosprávných celků.

   Vedoucím pracovní skupiny byl p. S.Banaszak.

 

 

A45 -  HISTORIE

Členy pracovní skupiny byli : PhDr.Doc.R,Anděl, PhDr.M.Svoboda, J.Pešíková.

 • Byl dokončen sborník z konference historiků v roce 2007 v rámci projektu CÍL III.
 • příprava brožury o společných aktivitách v historických etapách vývoje území Euroregionu „Společné dějiny spojují“ s předpokladem vydání první části v roce 2010.
 • příprava konference na téma „300let kostela v Jelení Hoře“s náboženskou a architektonickou problematikou.

   Vedoucím pracovní skupiny byl p PhDr.R.Anděl.

 

 

A46 – ŠKOLSTVÍ

Členové pracovní skupiny byli : Mgr.J.Poláček, Mgr.M.Kuncová, PaeDr.J.Dudková, RNDr.R.Gamba, Doc.Ing. E.Konečná.

 • výměna informací o vzdělanostní struktuře, školským systémem, aktuálním stavem sítě škol a trendy a prioritami ve školství v Libereckém kraji
 • informace o strukturálních fondech a ohledem na „Operačním programem pro vzdělávání pro konkurenceschopnost“.
 • provoz „Školského portálu“, ERN.

 

A47 – ROVNÁ  ŠANCE

Členové pracovní skupiny byly : Ing. S. Silná, Ing. I. Hübnerová, PhDr. J.Simová.

Jedná se o nově založenou pracovní skupinu, která se postupně seznamovala s organizaci činnosti a náplní práce. Do programu na příští období se diskutovalo o návrzích na projekty – „Žena a politika“, „Zapojení mládeže do veřejné činnosti“, a „Turistika postižených“.

 

 

Některé zjištěné nedostatky

·        mnozí členové rady ERN se o činnost EUREX nezajímají a výsledky nepovažují za důležité

·        je nutno zajistit  ujasnění cílů EUREX mezi čessko, polskou a německou částí ERN

·        je nízká míra ztotožnění se s memorandem jakožto programovým dokumentem ERN než je všeobecně deklarováno

·        existuje časté měnění termínů, nestanovení cílů pro některá jednání EUREX

·        členové EUREX nejsou vždy přesvědčeni o účinném využití výsledků svých jednání

·        řada členů EUREX nejsou sami schopni dostatečně vysvětlit  v čem vlastně spočívá jejich práce a jaké je poslání EUREX i přes to, že v obecné rovině je činnost EUREX jednoznačně potřebná.

 

 

Nadále platí následující teze formulovaná v minulých letech: Původní pojetí EUREX - pokud možno paritní složení z osob zastupujících zejména členy ERN - se ukazuje jako žádoucí. Nelze však (až na výjímky) od takovýchto skupin očekávat přímé pracovní nasazení na akcích ERN, jejich úloha se ukazuje zejména v rovině odborné: vytváření prostoru pro setkávání a výměnu informací a přenášení těchto informací do "mateřské" instituce, případně vytváření návrhů, koncepcí apod., které by poté rada ERN schvalovala. Takto lze docílit vyšší spoluúčasti členů ERN na činnosti sdružení.

Vlastní realizace akcí či projektů lze od pracovních skupin (složených ze zástupců členů ERN) očekávat podmíněně (např. pozitivní výsledky jsou u pracovní skupiny hasiči, statistika, doprava či regionální plánování). Výkony jednotlivých pracovních skupin jsou pak přímo úměrně závislé na osobní angažovanosti zúčastněných osob, jejichž motivace existuje z nejrůznějších příčin.

V dalších oblastech lze realizaci akcí zajistit efektivně pouze zapojením těch osob, které mají na dané akci osobní zájem (např. historici – uspořádání konference, knihovny – organizace konference, symfonický studentský soubor Europera, spolupráce hospodářských komor, vydání knihy "Průvodce Euroregionem" apod.)

Zápisy a výsledky EUREX jsou ke stažení: www.ern.cz a www.neisse-nisa-nysa.org

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky