Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Expedice, jíž se zúčastnili pracovníci muzeí v kraji, mapovala faunu Maroka

Jan Mikulička

odborný zaměstnanec vztahů s veřejností

  • 16. 08. 2019 00:00

Sdílet článek

Do dalekého Maroka vyrazili pracovníci muzeí z regionu: ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Zdeněk Vitáček a zoolog Lukáš Blažej spolu s entomologem Severočeského muzea v Liberci Pavlem Voničkou. Stalo se tak v rámci výpravy pořádané spolkem pro výzkum a ochranu fauny Zoogeos Bohemia.

„Odborná práce pracovníků v našich muzeích neprobíhá jen na území Libereckého kraje či republiky. Podílejí se také na řadě mezinárodních projektů, jejichž výsledky potom uplatňují i ve svých institucích,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Spolek Zoogeos Bohemia, jenž sdružuje zoology z různých muzeí v České republice, se zabývá především výzkumem a dokumentací živočichů, respektive přírodního prostředí jako celku v Česku, ale i zahraničí včetně exotických oblastí. Na základě již nabytých zkušeností se členové spolku rozhodli připravit a uskutečnit dlouhodobější projekt dokumentace a výzkumu fauny Maroka.

Některé oblasti této země jsou totiž zoologicky málo známé, neprozkoumané a je velmi pravděpodobné, že v těchto územích budou nalezeny pro vědu dosud neznámé druhy bezobratlých živočichů.

Od 17. května do 3. června letošního roku se uskutečnila první cesta, které se zúčastnilo celkem osm členů spolku Zoogeos Bohemia včetně již zmíněných pracovníků muzeí z Libereckého kraje. Účastníci této výzkumné cesty zdokumentovali a prozkoumali některé vysokohorské lokality Vysokého Atlasu – oblast masivu Toubkal, průsmyk Tischka a okolní třítisícovky a oblast pod Jbel Ajachi ve východní části Vysokého Atlasu.

Dále výprava zamířila na okraj saharské pouště, kde zkoumala a dokumentovala faunu i flóru písečných dun (Erg Chebbi) a slaného jezera Lac Dayet Srij u městečka Merzouga. Navštívila rovněž cedrové lesy v národním parku Augelmame Azigz ve Středním Atlasu a nakonec i národní park Souss-Massa.

„Při našich výzkumných cestách dokumentujeme navštívené oblasti a zkoumáme místní faunu
a flóru v návaznosti na jejich praktickou ochranu. Bohatá, především fotografická dokumentace, slouží k následné prezentaci
v putovních výstavách po českých muzeích. Z cest také získáváme cenný materiál do sbírek muzeí v České Lípě a Liberci,“
říká Zdeněk Vitáček, ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky