Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Fakta a mýty o údajné zadluženosti Libereckého kraje

03. 12. 2009

 Chyby, omyly, nepravdy i vyložené lži doprovázejí současnou kampaň o údajné zadluženosti krajů, tak jak je prezentují celostátní i regionální média. Žel, obdobně zavádějící informace se stejnými prohřešky se objevují i ve zprávách a „vtipných“ či „zasvěcených“ komentářích politologů z Hrádku, Turnova, Horní Dolní a pod. o „stoupající“ zadluženosti Libereckého kraje v oblastních periodikách. A zejména pak v mediálních raportech rádoby krajské opozice hnutí Starostové po LK.

Ujišťujeme občany, že současné vedení kraje nehodlá dále zvyšovat vloni zděděnou zadluženost, naopak už letošních čísel je zřejmé, že míra zadlužení i ve složité ekonomické situaci republiky, Evropy i celého světa přece jen v kraji klesá. Mimochodem nedávno provedený rating kraje, jak jej slyšeli všichni zastupitelé potvrdil, že Liberecký kraj je přes pesimistické a poplašné hlasy výše zmíněného hnutí, zdravý.  Udržel si dobrý rating na úrovni Aa1.cz se stabilním výhledem.

Tedy stručně k věci:

  1. stav zadluženosti kraje k 31/12/2008  1116,49 mil. Kč
  2. stav zadluženosti kraje a krajských organizací k 31/12/2008 1116,99 mil. Kč
  3. stav zadluženosti kraje ke 30/9/2009 990,00 mil Kč
  4. stav zadluženosti kraje a krajských organizací ke 30/9/2009 990, 06 mil. Kč

Z uvedených čísel v tabulce jasně vyplývá, že zadluženost LK se za uplynulý rok, (v loňském roce na podzim byly volby a teprve od té doby vládne současné vedení kraje), klesla o skoro 130 miliónů Kč.

Je vidět, že zadlužení vzniklo již za předchozí rady,  že bylo zapříčiněno i převzetím ručitelského závazku nemocnice a pod.

Zastupitelstvo LK již v novém složení schválilo ukončení projektu stavby objektu Centra vzdělanosti LK, a tak 54 mil Kč (za výkup pozemků LVT pro CVLK) ze závazků kraje brzy zmizí.

Také půjčené finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování projektů spolufinancovaných z Fondů EU se postupně do rozpočtu kraje vrátí (poputují zpět SFDI. Připomeňme, že tyto projekty se týkají obcí, měst a občanů, kteří oprávněně volají po rekonstrukcích silnic II. a III. třídy. Plní se jejich přání mít bezpečné komunikace.

Tato fakta a čísla jsou, domníváme se, jednoznačná, průhledná a snadno ověřitelná. Občané našeho krásného kraje se nemají čeho bát. Nemusejí také nutné naslouchat různým závistivcům a intrikánům, a mohou se v klidu věnovat své práci a rodině, což není v současné finanční celosvětové krizi vůbec jednoduché. Tak je pánové, nejen novináři, alespoň nestrašme nepodloženými fámami, mýty a výmysly.

Hejtman Stanislav Eichler, náměstek hejtmana Martin Sepp