Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Festival řemesel, hudby a divadla v Dolánkách u Turnova26. a 27. května 2018

27. 02. 2018

Tradiční Staročeské řemeslnické trhy v Turnově se letos neuskuteční. Důvodem jsou pokračující práce na výstavbě Horolezecké expozice a nedokončená následná rekonstrukce komunikací v městském parku. Organizátoři však našli náhradní prostor pro uspořádání každoročního festivalu řemesel, hudby a divadla.

Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově a spolupořadatel Muzeum Českého ráje v Turnově se rozhodly zaplnit prázdné místo v kalendáři kulturních akcí, které se v Turnově a jeho okolí konají, uspořádáním setkání řemeslníků na akci nazvané Letnice na statku u Dlasků. V zájmu zachování tradice a atmosféry, které si Staročeské trhy v Turnově po dlouhá léta vytvářely, jsme se rozhodli uspořádat májovou slavnost v Dolánkách u Turnova, která by měla být alespoň drobnou náhradou za Staročeské řemeslnické trhy v Turnově, ovšem v menším měřítku. Výběr místa je dán mnohaletou zkušeností, kterou s daným místem máme, i výjimečností prostředí Dlaskova statku – Národní kulturní památky ČR, které návštěvníci mají rádi. Obsahová náplň akce bude navazovat jednak na předchozí ročníky řemeslnických trhů, jednak na akce, které se od roku 1986 v areálu Dlaskova statku a v jeho okolí pořádají. Tržiště s řemeslníky návštěvníci najdou nejenom v areálu statku, ale také na louce u Rakoušova sroubku, kde stánky s řemeslníky doplní historický kolotoč a střelnice. Tohoto setkání by se mělo zúčastnit na sedm desítek řemeslníků. Postup při jejich výběru je stejný jako u předchozích ročníků. Návštěvníkům se představí špičkoví řemeslníci z mnoha regionů – keramici, řezbáři, tkalci, skláři, šperkaři, výrobci dřevěného nádobí, koženého zboží, hraček a další. Řada z nich bude v areálu nádvoří statku řemeslo předvádět.

V dvoudenním kulturním programu se představí hudební skupiny Fleret, Hrdza, Pilgrim Pimple, Ponožky pana Semtamťuka, Waldovy Matušky, Mackie Messer Band ad., chybět nebudou ani představení pro děti – Divadelní společnost Damúza, divadlo Buchty a loutky ad. Bonusem pro návštěvníky bude komentovaná prohlídka expozice Hospodářův rok v Dlaskově statku, která návštěvníky seznamuje s průběhem hospodářského a obřadního roku v zemědělské usedlosti v první polovině 19. století. V době konání akce představí návštěvníkům období svatodušních svátků neboli Letnic, které se v lidovém prostředí slavily hodokvasem, zpěvem a tancem. Spolu s tím se v období Letnic konala řada dnes již zcela zapomenutých obyčejů přicházejícího léta. Letnicové zvyky byly po staletí vnímány jako předkřesťanské a jejich slavení zůstalo časově odděleno od náboženských obřadů. Ve venkovském prostředí probíhala celá řada rituálů spojených s prvním výhonem dobytka na pastvu. Především u mládeže se tyto obyčeje neobešly bez soutěžení, demonstrace schopností a síly. Až do konce 19. století zůstávaly v úzkém sepjetí s přírodou. Domy se zdobily lipovými větvičkami, které se zastrkovaly za trámy, za svaté obrázky ve svatých koutech světnic, za zárubně dveří a oken, nad vstupy do chlévů, aby se hospodářství ochránilo před zlými silami. Letnice v Pojizeří provázely i tzv. králenské hry - hry na krále a královnu, spojené s obchůzkami královniček, jejichž součástí byl i obřad otvírání a čištění studánek a jejich věnčení kvítím.

 

Za Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově
Marcela Beranová, předsedkyně spolku a Vladimíra Jakouběová, jednatelka spolku

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624