Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

11. 03. 2004
[id:1715|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

V České republice již deset let funguje podpora vlastníkům lesa formou finančních příspěvků dle Pravidel na poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích.     

Vlastníci lesních pozemků ležících na území Libereckého kraje podávají  žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na Krajský úřad Libereckého kraje, kde jsou žádosti odborem životního prostředí a zemědělství zaregistrovány. Podané žádosti následně procházejí kontrolou. Jedná se o kontrolu prováděnou jak v kanceláři – zda žádost obsahuje náležitosti předepsané Pravidly, tak i probíhá kontrola provedených prací v terénu. Na základě těchto kontrol dochází ke schvalování jednotlivých žádostí a to tříčlennou komisí, která doporučí schválení žádostí o poskytnutí daného finančního příspěvku“, řekl Radim Zika, člen rady kraje. Rozhodnutí o poskytnutí finančních příspěvků jsou zasílány Ministerstvu zemědělství ČR, kde na základě poskytnutých rozhodnutí proplácí finanční částky jednotlivým žadatelům.  Liberecký kraj v loňském roce obdržel téměř tři stovky žádostí a přiznal finanční příspěvky ve výši 20 296 326,- Kč.

 

Dotační tituly: 

 – obnova, zajištění a výchova porostů

 – sdružování vlastníků lesů malých výměr

 – ekologické a k přírodě šetrné hospodaření

 – zajištění mimoprodukčních funkcí lesa

 – vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

 – vyhotovení lesních hospodářských plánů

 – chov a výcvik národních plemen loveckých psů  a loveckých dravců

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320