Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Financování cyklistických stezek z prostředků SFDI

28. 06. 2010

 

Liberecký kraj pořádal dne 24. června 2010 pro města a obce seminář na Krajském úřadě Libereckého kraje s názvem „Jak můžete získat příspěvek z rozpočtu SFDI v roce 2011 na realizaci cyklostezky ve Vašem městě či obci“.

Seminář byl zaměřen na podporu financování výstavby nových a údržby stávajících cyklostezek, na praktické ukázky podaných projektů, na případné chyby ve zpracování žádostí. Součástí semináře byla i informace o krajských grantech a případné možnosti vícezdrojového financování cyklostezek v Libereckém kraji.

V předchozích letech a ani v letošním roce nebyla většina žádostí o dotaci ze Státního fondu na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2010 podpořena. Odbor dopravy se přípravou tohoto semináře rozhodl posílit kvalitu zpracování podávaných projektů, zdůraznit využitelnost poskytnutí příspěvku na správný charakter akce, doporučit dostatečné řešení majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, atd.… Na semináři byly prakticky demonstrovány chyby v podávaných žádostech. Obcím byl doporučen harmonogram postupu přípravy podání projektu k dalšímu předkládání žádostí roku 2011.  

Doporučený harmonogram postupu přípravy podání projektu k dalšímu předkládání žádostí roku 2011 (__)

Ing. Moravcová Iveta
iveta.moravcova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 589