Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Firmy v Libereckém kraji plánují v tuzemsku další investice, soustředit se chtějí na výstavbu či pořízení vlastních obnovitelných zdrojů energie, digitalizaci a robotizaci

  • 14. 05. 2024 12:08
  • Majetek a investice

Sdílet článek

Kulatý stůl na téma Podpora moderních investičních projektů v Libereckém kraji uspořádalo Sdružení pro zahraniční investice – AFI ve spolupráci s Libereckým krajem, jeho Agenturou regionálního rozvoje a agenturou CzechInvest. Martin Půta, hejtman kraje, vedení AFI, zástupci agentur CzechInvest, ARR a API a řad dalších hostů hovořili s reprezentanty firem a investorů o klíčových tématech, která významně ovlivňují jejich podnikání.

Diskutovat na aktuální témata, jako jsou pobídky pro technologická centra, daňové odpočty na výzkum a vývoj, podpora inovací či spolupráce s univerzitami do Liberce přijelo téměř 50 zástupců firem a veřejné správy z regionu. Po dopoledni nabitém zajímavými přednáškami měli hosté možnost diskutovat mezi sebou i s organizátory setkání.

Kulatý stůl zahájil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. „Liberecký kraj se na podporu zaměřuje již na školách. Rozšiřujeme obecně vzdělávací studijní programy, dlouhodobě financujeme stipendijní programy a iniciujeme propojení místních firem se středními odbornými školami," uvedl hejtman Martin Půta. „Kvalitní vzdělávání je důležitá součást konkurenceschopnosti na trhu práce, a to nejen v českých či zahraničních společnostech, ale i pro vlastní podnikání.

Kamil Blažek, předseda sdružení AFI, představil hostům hlavní výstupy podnikatelského průzkumu realizovaného mezi firmami napříč ČR. Z průzkumu, který sdružení realizovalo již 3. rokem, vyplynulo například, že 91 % firem v Libereckém kraji v Česku plánuje další investice. „Firmy v Libereckém kraji podle našeho průzkumu plánují další investice, zasáhly je vysoké ceny nejen energií, proto se hodlají soustředit na snižování energetické náročnosti budov i výroby, pořizování vlastních obnovitelných zdrojů energie, ale také na digitalizaci a robotizaci výroby a procesů. Téměř všichni respondenti uvedli, že plánují pro tyto investice využít investiční pobídky a dotace,“ doplňuje Blažek.

Rezonujícími tématy byly Pobídky pro technologická centra, které za CzechInvest představil Josef Mára, a prezentace zaměřená na „Daňový odpočet na výzkum a vývoj pro členy technologických center“ od Davida Ryse a Petra Andrleho ze společnosti Rödl & Partner, která otevřela diskuzi hostů na téma úskalí a výhod daňového odpočtu. Roli Agentury regionálního rozvoje Liberec představil její ředitel Petr Dobrovský, Alžběta Straková z Agentury pro podnikání a inovace API hosty seznámila s Výzvou II: Partnerství znalostního transferu. Prof. Petr Lenfeld z Technologické univerzity v Liberci pak mluvil o spolupráci univerzity s firmami v oblasti VaVal a Martin Skalický, vedoucí vývoje ZF Automotive Czech hosty seznámil s case study technologického centra.

Závěry průzkumu na zlepšení podnikatelského prostředí v Libereckém kraji shrnuje následující přehled:

Výzvy

45 % firem v Libereckém kraji uvedlo, že bylo v předchozích 6ti měsících* zasaženo disrupcí dodavatelských řetězců. V porovnání s celorepublikovým průměrem (55 %) je to o 10 p. b. méně.

100 % firem v Libereckém kraji v průzkumu uvedlo, že byly ve stejném období zasaženy vysokou mírou inflace (průměr za celou ČR je 87 %).

18 % firem zvažuje účast na zakázkách při případné obnově Ukrajiny (pro porovnání celorepublikový průměr je 34 %, hodnota v Královéhradeckém kraji je 58 %).

Rozvoj investic

82 % firem v kraji souhlasí, že investiční pobídky přispívají rozvoji české ekonomiky.

36 % firem v Libereckém kraji v průzkumu uvedlo, že dostupnost investičních pobídek ovlivňuje rozhodování firmy o investicích v Česku (průměr za ČR je 39 %).

91 % představitelů firem v kraji odpovědělo na otázku, jestli plánují v budoucnu další investice v rámci České republiky, „ano“. Celorepublikový průměr odpovědi „ano“ na tuto otázku je 74 %. Stejné procento plánuje pro své investice využít dotačních titulů. Tyto tituly podle respondentů budou mířit primárně do výstavby či pořízení vlastních obnovitelných zdrojů energie, oblasti energetické náročnosti výrobního procesu či do nákupu zelené elektrické energie.

Co se týká směru plánovaného rozvoje firem, 64 % respondentů uvedlo, že plánují rozvíjet digitalizaci a robotizaci.

Trh práce

55 % firem v Libereckém kraji uvedlo, že se chystají nabírat nové zaměstnance, 36 % se nechystá nabírat ani propouštět a propouštět se chystá jen 9 % respondentů.

Robotizaci či automatizaci plánuje 82 % společností v kraji, což je o 14 p. b. více nž celorepublikový průměr, který činí 68 %.

Jako pozice, které nejvíce firmám v Libereckém kraji chybí, uvádějí z 55 % kvalifikované pracovníky ve výrobě či skladu a z 36 % liniové vedoucí ve výrobě. 

ESG

55 % firem v kraji plánuje implementovat principy ESG vytvořením ESG strategie s konkrétními cíli, stejné procento také investicemi do vyšší energetické účinnosti nemovitostí. 

Zlepšení podnikatelského prostředí v Česku

Na otázku, na co by se měla politická reprezentace státu zejména zaměřit, aby zlepšila podnikatelské prostředí v Česku odpověděli představitelé firem v kraji následovně:

  • Zrychlení povolovacích procesů (73 %)
  • Zpružnění zákoníků práce (64 %)
  • Zatraktivnění investičních pobídek (55 %)

* Průzkum probíhal v létě roku 2023

Kontakt pro média:

Stanislava Šremrová, PR Manager, stanislava.sremrova@afi.cz, 777 075 050

O Sdružení pro zahraniční investice – AFI

Sdružení AFI je organizace pro komplexní podporu investic a investorů v České republice. Vzniklo v roce 1996 jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem kontinuálně zlepšovat české investiční prostředí, podmínky pro investory, legislativu a komunikaci a výměnu informací. AFI sdružuje přes 40 špičkových firem podporujících prémiové investice, které mají dlouholetou historii v pomoci všem typům nově příchozích investorů na český trh. Tuzemští investoři, od největších globálních značek až po středně velké české firmy s českými vlastníky, se objevují na radaru neustále – od vstupu do EU přes ekonomickou krizi 2008 až po pandemii COVID. Sdružení AFI zprostředkovalo řadu klíčových zahraničních investic, patří mezi ně například firmy Honeywell, Toyota, Johnson Controls, NEXEN Tire, Denso, Yankee Candle, Canpack a A123.

Czechbusinessguide.com - ojedinělý průvodce pro zahraniční investory

Jednou z nejdůležitějších rolí AFI je být prvním kontaktním místem pro zahraniční investory, poskytovat jim pomoc s navigací a procesy při rozhodování pro jakékoli zahraniční příchozí podnikání. Pro tento účel AFI vytvořilo v tuzemsku ojedinělý informační web CzechBusinessGuide.com a tištěnou publikaci Business Guidebook. Touto cestou AFI představuje Českou republiku komplexně ve všech makroekonomických ohledech a poskytuje nově příchozím investorům všestranné informace o investování v ČR.

 

Youtube video
  • 2024-05-14 AFI průzkum 2023 Liberecký kraj pro média (.pdf)
    1 MB
    14. 05. 2024 12:14

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky