Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Frýdlantsko se dočkalo. První z hospodářsky a sociálně ohrožených území má svou studii

23. 11. 2022

Kraj zpracoval první ze studií pro hospodářsky a sociálně ohrožená území, a to pro Frýdlantsko. Poslouží k tomu, aby bylo možné na rozvoj této oblasti čerpat dotace. 

Hospodářsky a sociálně ohrožená území jsou charakteristická například svou vyšší mírou nezaměstnanosti nebo nedostatečnou dostupností některých služeb. Jejich vymezení stanovuje Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2027. V Libereckém kraji se jedná kromě Frýdlantska také o Novoborsko, Semilsko, Tanvaldsko a také bývalý vojenský újezd Ralsko.

„Dokončili jsme první pilotní studii pro území Frýdlantska a 22. listopadu ji zaslali na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které s ní bude nadále pracovat,“ doplnil Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Veškeré informace o hospodářsky a sociálně ohrožených územích v Libereckém kraji se nacházejí na stránkách Regionální stálé konference Libereckého kraje https://www.rsk-lk.cz/hsou, kde je také ke stažení studie.

„Díky studiím dojde ke zmapování potřeb hospodářsky a sociálně ohrožených území a lepšímu zacílení financování z různých zdrojů. Podporu tak mohou získat oblasti, které jsou aktuálně upozaďovány. Přínosem je také navázání spolupráce mezi krajem a aktéry z území,“ dodal Ulvr.

Nedílnou datovou základnou pro zpracování takovýchto studií je Informační systém projektových záměrů. Ten je od roku 2021 jedinou databází na území Libereckého kraje, která sdružuje projekty. Prvotně je určen pro sběr záměrů obcí, kraje a jim zřizovaných organizací či orgánů státní správy. Vkládat záměry však může jakýkoliv ekonomický subjekt. Informační systém nabídne do budoucna více užitečných funkcí, například propojení s dotačními příležitostmi. nalézá se na webu www.projektovezamery.cz.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324