Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Galerie vystavuje vlastní obrazy s válečnou tématikou, fotografie Ladislava Postupy a dětské ilustrace Evy a Anny Mastníkových

06. 03. 2015

Oblastní galerie Liberec otevřela ve čtvrtek 5. 3. hned  tři nové výstavy najednou. Prostor dostala výjimečná díla ukrytá dlouhou dobu v depozitářích galerie (Ve válce múzy mlčí), dětské ilustrace (Dětský svět Evy a Anny Mastníkových), ale rovněž umění regionu (fotograf Ladislav Postupa).

Zaměřením výstav galerie plní svůj slib věnovat se více vlastním sbírkám nebo výstavám regionálních umělců.

„Trojice výstav zahájila druhý rok činnosti v lázních, přičemž ten první byl pro galerii mimořádně úspěšný – navštívilo ji přes 45 tisíc návštěvníků,“ pochlubila se  na vernisáži statutární náměstkyně hejtmana hana Maierová s tím, že činnost galerie se s přesunem na novou adresu výrazně rozšířila a důkazem je nejenom počet návštěvníků, ale rovněž počet připravených výstav.

„Galerie vstupuje do druhého roku působení v novém sídle opět třemi výstavami najednou, jak se již stalo dobrým zvykem. Já osobně jako Turnovačka jsem si zvláště pozorně prohlédla tvorbu paní Mastnikové, která v našem městě žije,“ doplnila a připomněla, že více aktivit, které galerie připravuje, s sebou nese zvýšené nároky na financování provozu a ty hradí především Liberecký kraj.

Válečné téma z depozitáře

Nejenom péče o sbírky, ale především jejich prezentace veřejnosti je jednou ze základních úloh Oblastní galerie. Galerie to v loňském a letošním roce prokázala na několika výstavách.

 „Je naší snahou postupně představovat sbírkový fond, který spravujeme, protože je v něm řada děl, která by mohla být prezentována ve stálých expozicích. Naposledy jsme to ukázali na menší výstavě Paleta ismů, kterou si návštěvníci stále mohou prohlédnout,“ řekl Jan Randáček, ředitel galerie.

Výběr děl z depozitáře ukazuje také další výstava s názvem Ve válce múzy mlčí. A tentokrát půjde o díla s úzkou vazbou k druhé světové válce. Jak uvedla autorka projektu Anna Habánová, jedná se o známé, avšak ve vztahu k této výstavě provokativní rčení, které je představeným projektem vyvráceno na doslova všech frontách. Obrazy, grafika a jedna socha Jana Kodeta, doplněné dobovými teoretickými i básnickými texty, představují tvorbu vzniklou v krátkém období let 1937 až 1945, ovlivněnou občanskou válkou ve Španělsku, Mnichovskou dohodou nebo pražským povstáním. Zastoupena je klasická moderna i avantgarda, autoři starší i nastupující generace jako Alois Wachsman, Kamil Lhoták, Emil Filla, Josef Čapek či liberecký Jaro Beran. Galerie tedy vsadila na známá jména, která nově spojila válečným tématem.

„Výstavou připomínáme 70. výročí od konce druhé světové války. I přestože se jedná o tvorbu neradostného období domácích dějin, je představený výběr vynikající ukázkou klasické české moderny,“ doplnila Anna Habánová.

Fotografie Ladislava Postupy

Další výstava, která se ve čtvrtek otevře slavnostní vernisáží, je výběr z tvorby libereckého fotografa a grafika Ladislava Postupy. Ladislav Postupa působí jako fotograf od 60. let minulého století, kdy byl ovlivněn soudobým strukturalismem, ale rovněž surrealismem a dadaismem. Zejména dadaistický přístup k tvorbě, používání „nalezených objektů“, vyjmutí věci z jejího obvyklého kontextu a její následné vložení do kontextu zcela nového a nečekaného přinesly Ladislavu Postupovi všeobecné uznání a zařadily jej mezi takové tvůrce, jako byla Emila Medková a Vilém Reichmann. „Každý žák má svého učitele a vzor. Já jsem byl na počátku zaujat surrealistickou tvorbou Viléma Reichmanna. Korespondovali jsme si spolu, vyměňovali motivy. Pro nás oba předměty i děje uvolňovaly možnost asociace dalších představ,“ říká k tomu Ladislav Postupa.

V 70. letech minulého století si pak nechal patentovat přenos fotografie na MDF desky. „Přál jsem si, aby fotografie nebyla poletujícím papírem ve větru, ale aby mohla být použita jako obraz, nástěnná malba či mozaika. Proto jsem si nechal patentovat fotografie na MDF deskách s povrchovou úpravou. Dnes, po více než čtyřiceti letech technický pokrok způsobil, že podobný princip pro adjustaci fotografií je běžně k dispozici,“ popisuje počátky své výjimečné techniky Postupa. Právě tato technika jeho fotografie přiblížila grafické technice. A právě kombinace fotografie a grafiky je pro Postupovu tvorbu typická a bude na výstavě také představena.

Dětský svět Evy a Anny Mastníkových

Vtip, barva a ilustrace. To jsou atributy výstavy ilustrací dcery a matky, která je příznačně zahajována v měsíci knihy. Tvorbu Evy Mastníkové zná snad každý ze školních slabikářů. „Ale s jejími ilustracemi se můžeme setkat také jinde. Často třeba ilustruje příběhy, kde je hlavní hrdina zdravotně handicapovaný,“ přibližuje specifikum její tvorby kurátorka Markéta Kroupová. Zdánlivě jednoduché téma vyžaduje velkou zkušenost a pochopení, aby hrdina zůstal srozumitelný pro všechny. Dcera Anna Mastníková naproti tomu stojí stále na začátku své kariéry a v Liberci představí své autorské knihy a přípravné kresby pro animované filmy. Všem ilustracím vládne vtipnost a laskavý humor.

„K výstavě jsme připravili rovněž program pro mateřské školky a sobotní dílnu s Annou Mastníkovou,“ představuje doprovodný program výstavy Markéta Kroupová. Výstavu doplní další poloha tvorby Anny Mastníkové – krátkometrážní filmy určené tentokrát spíše pro dospělého diváka.

Vernisáž výstav začíná v Oblastní galerii Liberec ve čtvrtek 5. března v 17:30 hodin. Na vernisáže je vstup zdarma. Galerie je otevřená denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, každý čtvrtek do 19 hodin.

Kontaktní osoby:

Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie Liberec

Anna Habánová (724 834 554, anna.habanova@ogl.cz) – výstava Ve válce múzy mlčí

Zuzana Štěpanovičová (724 834 546, zuzana.stepanovicova@ogl.cz) – Ladislav Postupa

Markéta Kroupová (724 834 547, marketa.kroupova@ogl.cz) – Eva a Anna Mastníkovy

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588