Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Generální konference Mezinárodní rady muzeí se uskuteční v České republice. Její účastníci navštíví i Liberecký kraj

19. 08. 2022

Výkonná rada Mezinárodní rady muzeí vybrala Prahu jako hostitelské místo pro pořádání 26. Generální konference ICOM (International Council of Museums), která se uskuteční od 20. do 28. srpna. Poslední sen se uskuteční 40 exkurzí po celé České republice. Členové zavítají i do Severočeského muzea v Liberci a Oblastní galerie Liberec.

„Máme příležitost představit v rámci konference naše muzeum a galerii odborníkům z různých částí světa. Vnímáme ji jako další možnost, jak dát do světa vědět o tom, co je u nás mimořádné. V kombinaci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, našimi skláři a Fakultou umění a architektury se bude jednat o bohatý program, který jistě ocení,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Mezinárodní rada muzeí v současnosti sdružuje téměř 49 000 profesionálů ze 142 zemí a regionů světa, sdružených ve 118 národních výborech. Kromě toho zaštiťuje také 6 nadnárodních aliancí a 32 mezinárodních výborů, které jsou určeny různým muzejním specializacím.

V Severočeském muzeu se uskuteční diskuse členů ICOM s architekty obou muzejních budov o možných přístupech k architektuře muzea nebo interaktivní přednáška o různých přístupech k zobrazování moderní historie v muzejní expozici.

V galerii na účastníky konference čeká multimediální umělecký workshop, uspořádaný ve spolupráci s Fakultou umění a architektury či přednáška o problematice restitucí a artefaktech ukradených během 2. světové války.

Ve dnech 26. a 27. 8. navštíví odborníci také mimo jiné sklárny Harrachov, Rautis, Crystalex a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Anna Vašková
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516