Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Geopark Český ráj obdrží od kraje další dotaci

03. 11. 2021

Liberecký kraj podpoří dotací činnost Geoparku Český ráj. Krajští radní na včerejší schůzi rozhodli o navýšení příspěvku o dalších 50 tisíc korun na konečných 300 tisíc. Peníze pokryjí část nákladů pětidenní mise dvou zahraničních zástupců pověřených revalidací pro obhajobu značky Globální geopark UNESCO Český ráj. Ta se konala ve dnech 24. až 28. října na Turnovsku.

Geopark Český ráj je nezisková organizace, která spravuje značku Globální geopark UNESCO Český ráj. Každé čtyři roky probíhá revalidace značky, kterou Geopark Český ráj jako jediný v republice získal v roce 2015. Dva určení zástupci Globálních geoparků UNESCO během pětidenní mise posuzují, zda geopark plní podmínky stanovené pro členství v Globální síti geoparků UNESCO, a na základě zjištěných skutečností rozhodnou o tom, jestli geopark může značku užívat další čtyři roky.

Veškeré náklady této mise nesla nezisková společnost Geopark Český ráj o.p.s., která v letošním roce hospodaří se sníženým rozpočtem v celkové výši 850.000 korun. Přínos značky Geopark UNESCO Český ráj je pro Liberecký kraj z hlediska turistického ruchu a ekonomiky neoddiskutovatelný. Příspěvek byl použit na letenky, transport po Geoparku Český ráj, stravné, ubytování, výrobu videodokumentace, která zaznamená průběh návštěvy revalidační mise, tlumočení, práci dobrovolníků a pokrytí části provozních nákladů Geoparku Český ráj o.p.s. souvisejících s touto revalidací,uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Za dalších 250 tisíc korun z celkové třísettisícové dotace od Libereckého kraje se již podařilo obnovit informační tabule na naučné stezce Besedickými skalami, uspořádat Den Země v Dolánkách či Den Geoparku Český ráj v Sedmihorkách.

Geopark UNESCO Český ráj poctily v rámci revalidační mise Kristin Rangnes, prezidentka sítě evropských geoparků z norského geoparku UNESCO Gea Norvegica, a Elena Mateo ze španělského geoparku UNESCO Ostrovy Lanzarote a Chinijo. Revalidace byla úspěšná.

„Chtěl bych poděkovat Blance Nedvědické, jakožto jediné zaměstnankyni Geopaku Český ráj, za její vytrvalou a oddanou práci. Velice si toho vážím,“ dodal Václav Židek.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419