Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Grantový fond Libereckého kraje přispěje na vzdělávání, sport a tělovýchovu

Mgr. Langer Jiří

  • 06. 04. 2009 00:00

Sdílet článek

[id:7809|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 30. 3. 2009 schválilo vyhlášení Programu 10 – Podpora projektů v resortu školství a Programu 14 – Podpora tělovýchovy a sportu. Celková výše uvolněných finančních prostředků je 2.500.000,-Kč s omezením maximální podpory 50.000,-Kč na jeden projekt. Minimální spoluúčast žadatele je 30% skutečně vynaložených finančních prostředků.

 

Oprávnění žadatelé - podnikající fyzické osoby (osoby samostatně výdělečně činné), právnické osoby (NNO, obce, aj.) – mohou podat až pět žádostí do každého programu a to do ukončení příjmu žádostí, jenž je 30. 4. 2009 ve 13.00 hodin. Dotace bude poskytnuta na akce a aktivity realizované v období od 1. 2. 2009 do 31. 1. 2010.

V Programu 10 - Podpora projektů v resortu školství jsou vypsány tyto předměty podpory:  Volnočasové aktivity, Vzdělávání osob pracujících s dětmi a mládeží, Činnost informačních center pro mládež, Společné aktivity dětí, rodičů, škol a školských zařízení a komunitní funkce škol a školských zařízení.

V Programu 14 - Podpora tělovýchovy a sportu jsou vypsány následující předměty podpory: Podpora vzdělávacích aktivit pro rozvoj sportu, Podpora handicapovaných sportovců, Podpora pravidelné činnosti sportovních oddílů pracujících s dětmi a mládeží, Podpora sportovních a tělovýchovných akcí pro děti a mládež, podpora masových sportovních a tělovýchovných akcí pro širokou veřejnost na území Libereckého kraje.

Text výzvy a další náležitosti obou programů naleznete na webové stránce: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page4179.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky