Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Grantový fond Libereckého kraje přispěje na vzdělávání, sport a tělovýchovu

06. 04. 2009
[id:7809|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 30. 3. 2009 schválilo vyhlášení Programu 10 – Podpora projektů v resortu školství a Programu 14 – Podpora tělovýchovy a sportu. Celková výše uvolněných finančních prostředků je 2.500.000,-Kč s omezením maximální podpory 50.000,-Kč na jeden projekt. Minimální spoluúčast žadatele je 30% skutečně vynaložených finančních prostředků.

 

Oprávnění žadatelé - podnikající fyzické osoby (osoby samostatně výdělečně činné), právnické osoby (NNO, obce, aj.) – mohou podat až pět žádostí do každého programu a to do ukončení příjmu žádostí, jenž je 30. 4. 2009 ve 13.00 hodin. Dotace bude poskytnuta na akce a aktivity realizované v období od 1. 2. 2009 do 31. 1. 2010.

V Programu 10 - Podpora projektů v resortu školství jsou vypsány tyto předměty podpory:  Volnočasové aktivity, Vzdělávání osob pracujících s dětmi a mládeží, Činnost informačních center pro mládež, Společné aktivity dětí, rodičů, škol a školských zařízení a komunitní funkce škol a školských zařízení.

V Programu 14 - Podpora tělovýchovy a sportu jsou vypsány následující předměty podpory: Podpora vzdělávacích aktivit pro rozvoj sportu, Podpora handicapovaných sportovců, Podpora pravidelné činnosti sportovních oddílů pracujících s dětmi a mládeží, Podpora sportovních a tělovýchovných akcí pro děti a mládež, podpora masových sportovních a tělovýchovných akcí pro širokou veřejnost na území Libereckého kraje.

Text výzvy a další náležitosti obou programů naleznete na webové stránce: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page4179.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302