Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hasiči a dobrovolní zdravotníci dostali dotace od kraje

Hasiči a dobrovolní zdravotníci dostali dotace od kraje

[28694|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/cck_ad9361bde1.jpg]

27. 11. 2008
[id:7199|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Starosta obce Příšovice požádal Bezpečnostní radu Libereckého kraje o poskytnutí finanční dotace z Krizového fondu Libereckého kraje na vybavení obce (ochranné a technické prostředky) pro případ chemické havárie.

Na území obce se nalézají dvě chladírenská zařízení s celkovým množstvím chladícího médie (čpavku) více než 6 tun. To představuje určité nebezpečí pro obyvatele obce.  Rada kraje rozhodla uvolnit dotaci nejvýše do 300 tisíc Kč.

Ředitel Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec (dále jen „ČČK Liberec“) požádal Bezpečnostní radu Libereckého kraje o poskytnutí finanční dotace z Krizového fondu Libereckého kraje na nákup a vybavení sanitního vozu ČČK Liberec.

“Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec je velmi aktivní složkou integrovaného záchranného systému kraje (dále jen „IZS“). Podílí se významnou měrou na poskytování předlékařské první pomoci, zúčastňuje se záchranných prací a organizuje nebo se podílí na organizaci humanitární pomoci při závažných mimořádných událostech a krizových situacích (např. povodně v roce 2002, 2006). Proto se rada rozhodla přispět jim na nový sanitní vůz částkou 50 tisíc Kč,” uvedl odstupující hejtman LK Petr Skokan.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302