Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hasiči dostanou peníze na kulturní a sportovní činnost

Hasiči dostanou peníze na kulturní a sportovní činnost

[30635|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/hasici1_6ceb430988.jpg]

12. 03. 2009
[id:7664|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada kraje souhlasila s vyhlášením grantového programu resortu kancelář hejtmana pro rok 2009: G-2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

„Stejně jako vloni je na tento grantový program vyčleněno 1, 250 000 Kč,“ uvedl hejtman.

Podmínky grantu:

1.         termín realizace podporovaných projektů: leden – prosinec 2009

2.         předmět podpory: Kulturní a sportovní činnost občanského sdružení “Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska”:

          činnost související s výchovou dětí a mládeže,

          letní tábory a soustředění mladých hasičů,

          organizování soutěží s hasičskou tematikou,

          organizování akcí propagujících požární ochranu a činnost dobrovolných hasičů,

3.         okruh žadatelů: jednotlivé složky občanského sdružení “Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ – sbory dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje

4.         forma podpory: dotace neinvestičního charakteru,

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302