Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman a radní předají dětem školní hřiště ve čtyřech městech

Hejtman a radní předají dětem školní hřiště ve čtyřech městech

[34371|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/eichler2_dad1d59363.jpg]

11. 09. 2009
[id:8708|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V příštím týdnu slavnostně předají hejtman LK Stanislav Eichler a další členové rady LK pamětní desky na školní hřiště, která byla postavena v rámci  projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje – 2. etapa“,. Ten byl  financován z Finančních mechanismů EHP Norska a z rozpočtu Libereckého kraje.

„V rámci projektu bylo obnoveno 27 školních hřišť v Jablonci nad Nisou, Jilemnici, České Lípě a Turnově,“ uvedl hejtman.

S partnerskými městy bylo dohodnuto vzhledem k velkému počtu hřišť, že bude vybrána jedna školka v každém městě, kde se uskuteční předání pamětní desky.

Přehled termínů a míst v jednotlivých městech: úterý 15. září 2009 ve 12:00 hod., Jablonec nad Nisou -  Mateřská školka, Lovecká 11, účast - R. Cikl a MUDr. P. Novák

úterý 15. září 2009 v 15:00 hod., Česká Lípa - Mateřská škola Špičák, Zhořelecká 2607, účast  - R. Cikl a MUDr. P. Novák

středa 16. září 2009 v 10:30 hod., Jilemnice – Mateřská škola Spořilovská 994, účast -  S. Eichler

čtvrtek 1. října 2009 v 9:00 hod., Turnov – Mateřská škola Kosmonautů, účast  S. Eichler, Bc. R. Cikl.                                                                                                                                Projekt „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje – 2. etapa“

V září 2008 se začal realizovat projekt Libereckého kraje „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje – 2. etapa“ financovaný z Finančních mechanismů EHP/Norska a z rozpočtu Libereckého kraje.

Předmětem projektu byla revitalizace hřišť 27 mateřských škol na území Libereckého kraje,    a to z důvodu jejich zastaralosti a nevyhovujícího technického stavu. Na hřištích byla provedena demontáž nevyhovujících prvků v havarijním stavu. Hřiště byla vybavena prvky novými, atraktivními, vhodnými a prospěšnými pro věkovou kategorii dětí využívajících jednotlivá hřiště. Celkem bylo nainstalováno 307 herních prvků (jako jsou např. různé průlezky, pružinová houpadla, kolotoče, herní sestavy apod.). Obnovu hřišť zrealizovala společnost  Tomovy Parky s.r.o. Karlovice – Radvánovice.

Celkové výdaje projektu jsou 421 038 EUR, 85% je hrazeno z Finančních mechanismů EHP/Norska a 15% je hrazeno z finančních zdrojů Libereckého kraje. Celkové náklady projektu činí přibližně 11,8 mil. Kč.

Udržitelnost projektu po dobu 10 let od ukončení bude financována z rozpočtu jednotlivých partnerských měst.

Realizátor projektu: Liberecký kraj                                                www.kraj-lbc.cz

Partneři projektu:                  Město Jablonec nad Nisou                    www.mestojablonec.cz

                                               Město Česká Lípa                                               www.mucl.cz

                                               Město Turnov                                                    www.turnov.cz

                                               Město Jilemnice                                   www.mestojilemnice.cz

 

 

Obnova hřišť byla provedena u následujících organizací:

 

Česká Lípa – 5 mateřských škol

Mateřská škola, odloučené pracoviště Dolní Libchava 107, Česká Lípa, příspěvková organizace

Mateřská škola Sovička, odloučené pracoviště Eliášova 1527, Česká Lípa, příspěvková organizace

Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, Česká Lípa, příspěvková organizace

Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace

Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace

Celkový objem finančních prostředků za obnovená hřiště v České Lípě: 2.305.255,- Kč

 

Jilemnice – 3 mateřské školy

Mateřská škola Jilemnice, Spořilovská 994, příspěvková organizace

Mateřská škola, odloučené pracoviště Zámecká 232, Jilemnice

Mateřská škola, odloučené pracoviště Valteřická 716, Jilemnice

Celkový objem finančních prostředků za revitalizovaná hřiště v Jilemnici: 1.375.077,- Kč

 

Jablonec nad Nisou – 15 mateřských škol

Mateřská škola, odloučené pracoviště Československé armády 37, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Slunečná 9, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Mechová 10, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště 28. října 16, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Dolní 3969, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Husova 3, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Pasířská 10, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Tichá 19, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Lovecká 11, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Střelecká 14, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Arbesova 50, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Jugoslávská 13, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, odloučené pracoviště Švédská 14, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola, Havlíčkova 4, Jablonec nad Nisou

Celkový objem finančních prostředků za revitalizovaná hřiště v Jablonci nad Nisou: 6.342.880,- Kč

 

 

Turnov – 4 mateřské školy

Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily

Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily

Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily

Celkový objem finančních prostředků za revitalizovaná hřiště v Turnově: 1.831.355,- Kč

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302